Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Honorowy obywatel

HONOROWY OBYWATEL - GUENTER BOEHM

Opublikowano: 17.04.2009

Obywatel USA, genealog, potomek ostatnich przedwojennych właścicieli Pałacu Jedlinka

UCHWAŁA Nr XXV/146/09 Rady Miasta Jedlina-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się Panu Gunterowi Boehm Honorowe Obywatelstwo Miasta Jedlina-Zdrój i tytuł: “Honorowy Obywatel Miasta Jedlina-Zdrój”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Romuald Wysocki

 

HONOROWY OBYWATEL MIASTA

 

„Historia – świadek czasu, światło prawdy, życie pamięci, nauczycielka życia, zwiastunka przyszłości”

Cyceron

 

Historia Jedliny – Zdroju związana jest z historią Pałacu w Jedlince, a przede wszystkim z losami jego kolejnych właścicieli i mieszkańców. Na przełomie XVII i XVIII wieku tu osiedlili się pierwsi właściciele z rodów von Seher Thoss i von Puckler. Tym rodom zawdzięczamy popularność i rozwój miejscowości jako uzdrowiska.
Prowadzone przez obecnych właścicieli prace renowacyjne pałacu oraz badania związane z odkrywaniem jego przeszłości stały się przyczynkiem do nawiązania kontaktów z żyjącymi potomkami ostatnich przedwojennych właścicieli Pałacu w Jedlince.
W stanach Zjednoczonych mieszka Pan Gunter Boehm, którego wuj Gustaw Boehm był właścicielem Pałacu od 1889 roku. Gunter Boehm jest rodzinnym genealogiem rodu. Urodził się w 1939 roku w Mieroszowie, ojciec był górnikiem. W 1948 roku został wysiedlony wraz z rodziną do Saksonii (DDR). W 1957 roku przez Berlin uciekł na zachód, potem do Kanady. Dużo podróżował. W 1960 roku wyjechał do Meksyku i tam się ożenił. Od 1983 roku mieszka w USA.
Od wielu lat prowadzi intensywne badania nad genealogią swojej rodziny dlatego jest częstym gościem w Polsce. Tu bowiem na Górnym i Dolnym Śląsku tkwią jego rodowe korzenie. Założył i do dzisiaj redaguje kronikę rodzinną, którą można śledzić na stronach internetowych „BOEHM-CHRONIK”. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Śląska, publikując wiele artykułów na temat jego historii, w tym także Jedliny – Zdroju.
W roku 2002 otrzymał medal Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Wałbrzychu. W 2008 roku zasiadał w Komitecie II Międzynarodowego Konkursu Śląskie Zamki i Pałace w Jedlinie – Zdroju. W Polsce ma wielu przyjaciół, z którymi utrzymuje kontakty i współpracuje naukowo.
W czerwcu 2007 roku w Pałacu w Jedlince odbył się zjazd rodziny Boehmów, na który przyjechali, m.in. przedstawiciele rodu mieszkający w Namibii. Irmgard Boehm pochodząca z linii Tannhausen przywiozła pamiętnik dotyczący Pałacu pisany przez zarządców i właścicieli od XIX wieku do końca wojny, oraz 4 albumy fotografii przedstawiające Pałac jak i dzieje rodziny.
Z inicjatywy Guntera Boehma dokumenty te przekazano do historycznego opracowania prof. dr hab. Ryszardowi Kaczmarkowi z Uniwersytetu Śląskiego. Pamiętnik przetłumaczono na język polski. Profesor Ryszard Kaczmarek wzbogaci tym materiałem pisaną aktualnie monografię dotyczącą dziejów Jedliny – Zdroju w czasie II wojny światowej.
Strony internetowe redagowane przez Guntera Boehma oraz jego publikacje promują miasto Jedlina – Zdrój w kraju i zagranicą. W swoich wypowiedziach podkreśla „Wszyscy mamy wiele podobieństw i cech wspólnych. Jeśli tylko moje działanie może przyczynić się do współpracy i porozumienia między Polakami, a Niemcami to robię to z jeszcze większą przyjemnością”.
Informację sporządził: E. Klisz

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja