Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Współpraca zagraniczna

Gmina Velichovky

Opublikowano: 01.05.2018

wspolpraca
 
DEKLARACJA WSPÓŁPRACY
 
Leszek Orpel Burmistrz Jedliny - Zdroju ( Polska ), Josef Karel Starosta Velichovky ( Republika Czeska ), Vaclav Skorepa, przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Mikroregion Hustirzanka ( Republika Czeska ) oraz Grzegorz Kruszyński, Prezes Fundacji Edukacji Europejskiej ( Polska ), oświadczają wolę współpracy w realizacji wspólnych projektów edukacyjnych, kulturalnych, wydawniczych itp. dotyczących współpracy transgranicznej  w następujących obszarach tematycznych:
  1. Edukacji pracowników jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych, nauczycieli, w zakresie współpracy międzynarodowej, pozyskiwania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, strategii rozwoju lokalnego.
  2. Wymiany doświadczeń i promowanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju gmin uzdrowiskowych.
  3. Promocji walorów krajobrazu, turystyki i dziedzictwa kultury regionów obu miejscowości.
  4. Wydawnictwa (dwujęzyczne) o tematyce turystycznej, uzdrowiskowej, edukacyjnej oraz promocyjnej.
  5. Edukacji dzieci i młodzieży w zakresie języków obcych, współpracy międzynarodowe.
  6. Wymiany dzieci i młodzieży szkół podstawowych.
  7. Wymiany doświadczeń nauczycieli i pracowników jednostek samorządów terytorialnych oraz podmiotów gospodarczych.
  8. Organizacji seminariów oraz konferencji dotyczących ww. obszarów tematycznych.
Burmistrz miasta Jedlina – Zdrój (Polska), Starosta Velichovky (Republika Czeska), Przewodniczący Stowarzyszenia Mikroregionu Hustirzanka (Republika Czeska) oraz Prezes Fundacji Edukacji Europejskiej (Polska), oświadczają, że do każdego wspólnego przedsięwzięcia, o których mowa w punktach 1 – 8 niniejszej deklaracji będą sporządzone stosowne, szczegółowe umowy określające role i zadania partnerów.
Deklaracja współpracy została zawarta 7 czerwca 2004r.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja