Szablon podstrony pp | Jedlina Zdrój
Jesteś na: Szablon podstrony pp

Gospodarka

JEDLINA–ZDRÓJ oferuje atrakcyjne tereny inwestycyjne uwzględniające podstawowe funkcje określone dla tych terenów w „Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy" oraz w aktualnych planach zagospodarowania przestrzennego w szczególności:

  1. pod obiekty uzdrowiskowo-wypoczynkowe,
  2. hotele,
  3. pensjonaty,
  4. mieszkalnictwo wielorodzinne i jednorodzinne,
  5. turystykę i rekreację oraz usługi gastronomiczno-handlowe,
  6. inwestycje gospodarczo- przemysłowe.
Powrót