Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Sprawozdania miesięczne Burmistrza Miasta

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 30 maja 2018 r. do 19 lipca 2018 r.

Opublikowano: 13.07.2020

.Jedlina-Zdrój, 19.07.2018r.

BM.0057.6.2018

S P R A W O Z D A N I E

Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój

z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta

w okresie od 30 maja 2018 r. do 19 lipca 2018 r.

 

Inwestycje i gospodarka komunalna:

1.    Trwa realizacja projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowiskowej części miasta Jedlina-Zdrój”. W ramach prac aktualnie:

-     zakończono budowę dwóch parkingów przy ul. Lipowej i Sienkiewicza,

-     wyremontowano mur przy Placu Zdrojowym (obok Żabki),

-     trwa modernizacja Alei Niepodległości oraz przebudowa parkingu przy A. Niepodległości,

-     trwają roboty budowlane przy dawnej rozlewni wody przy ul. Poznańskiej 8 i Sienkiewicza 1.

2.    Trwa „Modernizacja Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju”, która obejmuje:

-     budowę zadaszenia nad częścią trybun boiska do piłki nożnej,

-     budowę rowerowego toru przeszkód tzw. pumptrack

-     siłowni terenowej typu workout.

3.    Trwa przebudowa ul. Pokrzywianki. W ramach przebudowy zmieniona zostanie nawierzchnia, poprawione odwodnienie, wykonane nowe mijanki oraz powstaną nowe miejsca postojowe.

4.    Trwa modernizacja placów zabaw przy ul. Długiej i Słowackiego.

5.    Rozpoczęła się budowa trasy pieszo-rowerowej  pomiędzy Bulwarem a ul. Kłodzką (na wysokości ul. Narutowicza) oraz ścieżki Active pomiędzy ul. Noworudzką a Jasną.

6.    Zmodernizowano plac targowy.

7.    Zakończono wymianę okien w lokalach gminnych. Wymienionych zostało 53 okna i 2 pary drzwi wejściowych do lokali.

8.      Dokonano rozbiórki dwóch budynków gospodarczych przy ul. Piastowskiej 15 i Moniuszki 20.

9.      Trwa termomodernizacja budynku Gimnazjum Miejskiego.

10.  Trwa remont drogi wojewódzkiej nr 381 w Jedlinie-Zdroju na odcinku od ul. Moniuszki do Kamieńska.

11.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przyznał gminie środki na II etap wymiany pieców węglowych na ekologiczne, została podpisana Umowa o przyznaniu pożyczki. 

12.  Ogłoszono zapytanie ofertowe na wycinkę 27 drzew rosnących na terenach gminnych, na wycinkę których uzyskano zezwolenie Starosty Wałbrzyskiego. 

13.  Wyłoniono Wykonawcę robót w ramach projektu „Kompleksowe usługi opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi w gminie Jedlina-Zdrój”. W ramach projektu przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych zostanie 5  łazienek.

14.  Złożony wniosek w ramach operacji pt.” Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” na odbudowę wieży kościelnej przy ul. Jana Pawła II w mieście Jedlina-Zdrój i udostępnienie w celach turystycznych uzyskał akceptację dofinansowania w kwocie ponad 334 tys. Obecnie trwa procedura weryfikacyjna.

15.  Trwa wycinka drzew, ukwiecanie miasta, koszenie trawy i prowadzone są prace związane z bieżącym utrzymaniem miasta. Gruntownie oczyszczono z przerostów Promenadę Słoneczną.

Spotkania:

1.      Uczestniczyłem w Zgromadzeniu  Wałbrzyskiego  Związku Wodociągów i Kanalizacji, na którym omówiono dotychczasowe działania inwestycyjne  Zarządu, oraz zmiany w budżecie Związku na rok 2018.

2.      Wziąłem udział w konsultacjach społecznych dot. Strategii rozwoju społeczno– gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski.

3.      Uczestniczyłem w Nadzwyczajnym Posiedzeniu Rady w siedzibie LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”, którego tematem było rozpatrzenie protestów, które zostały wniesione do wniosków.

4.      Wziąłem udział w Zarządzie Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej, na którym przedstawiono plan działań i budżet Stowarzyszenia LOT AW na rok 2018.

5.      Wziąłem udział w Forum Dialogu Mieszkaniowego, którego organizatorami są BGK I BGK Nieruchomości S.A, a tematem była debata publiczna na temat rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce.

6.      Spotkałem się z Nadleśniczym Lasów Państwowych w sprawie podjęcia  wspólnych działań dotyczących zagospodarowania dróg leśnych i tras turystycznych na terenie gminy.

7.      Podpisałem porozumienie z Uzdrowiskiem Szczawo-Jedlina S.A oraz z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w sprawie działań związanych z rozwojem udzielania świadczeń medycznych w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji uzdrowiskowej oraz współpracy zmierzającej do utworzenia Uzdrowiskowego Ośrodka Naukowo-Badawczego.

8.      Spotkałem się z kierownikami jednostek podległych w sprawie omówienia bieżących spraw.

9.      Zastępca Burmistrza uczestniczył  w spotkaniu Klastra Energetycznego. Tematem spotkania były kolejne założenia do opracowania Strategii Rozwoju Klastra.

Przeciwdziałanie bezrobociu:

 

1.      W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:

a.              trzy osoby na stanowisku pomoc administracyjna,

2.      W ramach robót publicznych zatrudnione są obecnie w Urzędzie Miasta:

a)      cztery osoby na stanowisku  ogrodnika terenów zielonych

b)      trzy osoby na stanowisku robotnika gospodarczego.

3.      W ramach prac społecznie-użytecznych, średnio 6 osób w miesiącu  uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej wykonuje proste prace porządkowe na terenie miasta.

4.      Aktualnie w Gminie Jedlina-Zdrój zarejestrowanych jest 115 osób bezrobotnych, w tym 71 kobiet; z prawem do zasiłku jest 37 osoby w tym  26 kobiet.

Sprawy różne:

1.      W 29 rocznicę „Wolnych Wyborów” parlamentarnych w Polsce,  przedstawiciele samorządu złożyli kwiaty na Miejskim Obelisku.

2.   W dniu 9 czerwca br. odbyła się III zabawa szkolna zorganizowana przez Grono Pedagogiczne, a  10 czerwca odbył się Festyn Szkolny, zorganizowany przez Radę Rodziców. Dochód z tych inicjatyw zasili fundusz stypendialny dla najzdolniejszych uczniów oraz najważniejsze potrzeby szkoły i uczniów.

3.      20 czerwca br. brałem udział w  uroczystości otwarcia krytej pływalni „Delfinek” w Głuszycy.

4.      W dniu 24 czerwca 2018 r. po raz XVI odbył się Dolnośląski Festiwal Zupy.Spośród osób fizycznych najwyższą ocenę Jury otrzymała zupa szczawiowa "Jak u mamy". Wśród wystawców instytucjonalnych zwyciężyła "Kamieniarska polewka”, przygotowana przez Firmę Gastronomiczno-Hotelarsko-Handlowo-Usługową "Stragona" s. c.

5.      Ruszył program „Dobry Start” (300+). Realizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Od 1 lipca br. można składać wnioski za pomocą systemu teleinformatycznego r, natomiast od dnia 1 sierpnia 2018 w wersji papierowej. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 30 listopada.Wnioski w wersji papierowej dostępne będą w siedzibie ośrodka począwszy od dnia 16 lipca b.r.

6.      6 i 7 lipca br. w Jedlinie-Zdroju odbyła się IV edycja Letniego Festiwalu Gitarowego. Koncerty odbyły się w browarze Jedlinka i w kościele przy ul. Jana Pawła II. W tym czasie zostały zorganizowane dla uczestników warsztaty gitarowe.

7.      11 lipca br. w sali Orła Białego w Urzędzie Miejskim w Jedlinie-Zdroju odbyła się konferencja prasowa w sprawie rozpoczętych działań związanych z budową mieszkań w systemie „Mieszkanie Plus”.

8.      W nocy z 15 na 16 lipca wybuchł pożar w budynkach należących do „Uzdrowiska Szczawno-Jedlina”- w nieużytkowanej części budynku przy Pl. Zdrojowym 8 i w szpitalu kardiologicznym „Teresa”. W wyniku pożaru zniszczeniu uległa większość powierzchni dachowej na budynku „Teresa 2” oraz na budynku szpitala „Teresa”. Zalaniu uległy pomieszczenia szpitalne znajdujące się na wyższych kondygnacjach, a także IOIM.

          

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja