Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Sprawozdania miesięczne Burmistrza Miasta

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 20 lipca 2018 r. do 5 września 2018 r.

Opublikowano: 13.07.2020

Jedlina-Zdrój, 5 września 2018r.

BM.0057.7.2018

S P R A W O Z D A N I E

Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój

z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta

w okresie od 20 lipca 2018 r. do 5 września 2018 r. 

 

 

Inwestycje i gospodarka komunalna:

1.    Zakończono termomodernizację budynku szkolnego przy u. Słowackiego 5.

2.    Trwa realizacja projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowiskowej części miasta Jedlina-Zdrój”. W ramach prac aktualnie:

-     na ukończeniu jest budowa parkingu przy Alei Niepodległości oraz wymiana nawierzchni ścieżek w Alei Niepodległości

-     trwa zagospodarowanie poboczy ul. Sienkiewicza

-     rozpoczyna się remont ścieżki tzw. Basenowej

-     trwają roboty budowlane przy dawnej rozlewni wody przy ul. Poznańskiej 8

-     trwają prace przy budowie podjazdu dla niepełnosprawnych przy Centrum Kultury

-     kończy się remont dawnego kiosku przy ul. Sienkiewicza.

3.    W ramach zadania Modernizacja Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju”,

-     zakończyły się prace przy budowie Pumptracku oraz siłowni terenowej tzw. Workoutstreet.

-     rozpoczęła się procedura odbiorowa prac związanych z zadaszeniem trybun oraz rzeźby multimedialnej

4.    Trwają intensywne prace przy przebudowie ulicy Pokrzywianki.

5.    Na placach zabaw przy ul. Długiej i Słowackiego zamontowano nowe urządzenia zabawowe i do siłowni terenowej.

6.    Zakończyła się budowa trasy pieszo-rowerowej  pomiędzy Bulwarem a ul. Kłodzką (na wysokości ul. Narutowicza).

7.      Ogłoszono zapytanie ofertowe na realizację trzech zadań melioracyjnych, realizowanych w porozumieniu z Wodami Polskimi. W ramach prac udrożniony będzie potok Jedlinka na wysokości ul. Zakopiańskiej, odmulone rowy w Jedlince i Glinicy. :

8.    Na ulicy Narutowicza położono nową nawierzchnię.

9.      Trwają odbiory zgłoszonych przez właścicieli nieruchomości zrealizowanych wymian pieców węglowych na ekologiczne.

10.  Trwa wycinka 27 drzew rosnących na terenach gminnych, na wycinkę których uzyskaliśmy zezwolenie Starosty Wałbrzyskiego. 

11.  Rozpoczęto nasadzenia zastępcze drzew wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Kłodzkiej.

12.  Trwa wycinka drzew, ukwiecanie miasta, koszenie trawy i prowadzone są prace związane z bieżącym utrzymaniem miasta. 

Spotkania:

1.      Uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w związku z pożarem w wyniku którego zniszczeniu uległa większość powierzchni dachowej na budynku „Teresa 2” oraz na budynku szpitala „Teresa”.

2.      Uczestniczyłem w Zgromadzeniu  Wałbrzyskiego  Związku Wodociągów i Kanalizacji, na którym omówiono dotychczasowe działania  Zarządu, oraz zmiany w budżecie Związku na rok 2018.

3.      Spotkałem się z kierownikami jednostek podległych w sprawie omówienia bieżących spraw.

4.      Uczestniczyłem w Nadzwyczajnym Posiedzeniu LGD dotyczącym rozpatrzenia protestu w ramach naboru wniosków złożonych do  Zarządu Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem LGD.

Przeciwdziałanie bezrobociu:

1.      W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:

a.              trzy osoby na stanowisku pomoc administracyjna,

2.      W ramach robót publicznych zatrudnione są obecnie w Urzędzie Miasta:

a)      cztery osoby na stanowisku  ogrodnika terenów zielonych

b)      trzy osoby na stanowisku robotnika gospodarczego.

3.      W ramach prac społecznie-użytecznych, średnio 6 osób w miesiącu  uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej wykonuje proste prace porządkowe na terenie miasta.

4.      Aktualnie w Gminie Jedlina-Zdrój zarejestrowanych jest 96 osób bezrobotnych, w tym 63 kobiet; z prawem do zasiłku jest 35 osoby w tym  24 kobiet.

Sprawy różne:

1.      Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego skorygowano wartość środków przypadających do zwrotu z tytułu realizacji inwestycji pn. Modernizacja terenu przy uzdrowiskowej pijalni wód -Hala Spacerowa. Uwzględniona wysokość korekty wynosi 39 256,07 zł.( a nie jak podkreślały niektóre media- 400 000 zł).  Decyzja nie jest jeszcze ostateczna.

2.      BGK Nieruchomości poinformowało o warunkach i założeniach rządowego programu dla inwestycji w Jedlinie-Zdroju „Mieszkanie Plus”. Przygotowywane są dokumenty w sprawie powołania Komisji konkursowej oraz wyłonienia przyszłego inwestora.

3.      Wizytę w Urzędzie Miasta złożyła Honorowa obywatelka Luci Chauvet, która wraz z mężem przebywała w naszym mieście.

4. W dniu 6 sierpnia br. odbył się Festiwal Ciasta i Kawy, podczas którego wystawcy sprzedawali swoje wypieki.

5.      15 sierpnia br. w Kamieńsku odbył się Festyn Rekreacyjny, związany z odpustem parafialnym w Kamieńsku.

6.      Dla uczniów Szkoły Podstawowej podczas wakacji dostępne były bezpłatne bilety na basen kąpielowy w Głuszycy.

7.      W dniach 25-26 sierpnia br. zorganizowane zostały po raz trzeci Dni Jedliny-Zdroju. Podczas dwudniowego Święta Miasta Mieszkańcy uczestniczyli w koncertach muzycznych, spektaklach teatralnych, nie zabrakło  atrakcji dla dzieci. Wręczono certyfikaty Jedlinianina oraz drobne upominki nowonarodzonym mieszkańcom. Rozstrzygnięto konkursy na najładniejsze okno, balkon, oraz na relację z wycieczki rowerem elektrycznym.

8.      Wręczyłem akty mianowania   nauczycielom Pani Andżelice Wojciechowskiej- nauczycielowi matematyki oraz Panu Emilowi Mizgalskiemu-nauczycielowi języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka  w Jedlinie-Zdroju z oddziałami gimnazjum, którzy zdali egzamin uzyskując wyższy stopień awansu zawodowego.

9.      Wziąłem udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego, podczas którego zostały wręczone stypendia dla uczniów osiągających szczególne wyniki w nauce, sporcie lub dziedzinie artystycznej.

10.  Gmina Jedlina-Zdrój w partnerstwie z Fundacją Inceptum uzyskała dofinansowanie do zadania realizowanego w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Zrównoważony rozwój dziecka na Montessoriańskim Wzgórzu”. Przewiduje się uruchomienie jednego oddziału „Niedźwiadki” dla 24 dzieci w wieku 3, 4 i 5 lat.

11.  Od września br. będą  funkcjonowały warsztaty i  zajęcia stałe dla dzieci i dorosłych organizowane w Centrum Kultury oraz na boisku piłkarskim prowadzone przez wykwalifikowanych Instruktorów.

12.  Od 17 września br. dla uczniów Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka z oddziałami Gimnazjum istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych biletów wstępu na krytą pływalnie Delfinek w Głuszycy (wraz z rodzicem /opiekunem). Dodatkowo z biletów darmowych mogą skorzystać inwalidzi,renciści i emeryci.

    

 

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja