Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Sprawozdania miesięczne Burmistrza Miasta

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 1 marca 2018r.- 29 marca 2018r.

Opublikowano: 29.03.2018

Jedlina-Zdrój, 29.03.2018r.

BM.0057.3.2018

S P R A W O Z D A N I E

Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój

z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta

w okresie od 1 marca 2018r.- 29 marca 2018r.

 

Inwestycje i gospodarka komunalna:

1.   Rozpoczęto prace w przy termomodernizacji budynku szkolnego przy ulicy Słowackiego (Gimnazjum Miejskiego) w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jedlinie-Zdroju”.

2.   Wyłoniono wykonawców zadania pn.: Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowiskowej części miasta Jedlina-Zdrój obejmującej część nr 1 pn. „Przebudowa i modernizacja przestrzeni i zieleni miejskiej” i część nr 2 pn. „Przebudowa i modernizacja budynków”.

3.   Złożono wniosek w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej   o dofinansowanie zadania dot. modernizacji placów zabaw przy ul. Długiej i Słowackiego.

4.   Przygotowywana jest dokumentacja do przetargu na realizację operacji pn. „Modernizacja Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju”, która otrzymała dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020. W ramach tego zadania zadaszone będą trybuny, powstanie rowerowy tor przeszkód (pumptrack) oraz siłownia terenowa (workstreet).

5.   W mieście prowadzona jest wymiana  słupów i opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne.

6.   Przygotowywana jest dokumentacja projektowa oraz wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 na realizację zadania dotyczącego budowy Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w Gminie Jedlina-Zdrój

7.   Trwa przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia zamówienia na wymianę okien w lokalach gminnych.

8.   Przygotowywany jest wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o pożyczkę na drugą turę wymiany pieców na ekologiczne.

9.   W odremontowanym garażu budynku Urzędu Miasta uruchomiono wypożyczalnię rowerów elektrycznych.

10.   Trwają prace związane z bieżącym utrzymaniem miasta.

 

 

 

 

Spotkania

1.     Uczestniczyłem w Zarządzie Wałbrzyskiego  Związku Wodociągów i Kanalizacji, na którym omówiono dotychczasowe działania Związku związane z pozyskiwaniem nowych źródeł wody oraz sprawy różne.

2.     Spotkałem się z Prezesem Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A Panem Pawłem Skrzywankiem                        w sprawie omówienia aktualnej sytuacji w spółce.

3.     Uczestniczyłem w Zarządzie LOT-u w Zamku Książ w Wałbrzychu. Tematem spotkania była dyskusja i strategia działania dot. pozyskania nowych członków oraz przedstawienie działań stowarzyszenia LOT AW w roku 2018.

4.     Spotkałem się z dyrektorami jednostek podległych  w sprawie omówienia bieżących spraw

5.     Spotkałem się z Prezesem P.H.U. Komunalnik sp. z o.o. w celu omówienia zasad realizacji umowy na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jedlina-Zdrój.

6.     Uczestniczyłem w konferencji prasowej w Pijalni Wód Mineralnych w Szczawnie-Zdroju , gdzie włodarze miast i gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej dyskutowali nt. wspierania uzdrowiska  w związku z ostatnimi wydarzeniami, które miały miejsce w zabytkowym budynku uzdrowiska oraz pomocy dla kuracjuszy.

7.     Spotkałem się z Prezesem LAPP Insulators Sp. z.o.o w sprawie bieżącej współpracy. 

8.     Zastępca Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój uczestniczył w spotkaniu Klastra Energetycznego. Tematem spotkania były  założenia do opracowania Strategii Rozwoju Klastra  trwa zbieranie niezbędnych danych do opracowania bilansu energetycznego gminy.

Przeciwdziałanie bezrobociu:

 

1.     W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:

a.           jedna osoba na stanowisku robotnika gospodarczego,

b.           dwie osoby na stanowisku ogrodnika terenów zielonych,

2.     W ramach prac społecznie-użytecznych, średnio 6 osób w miesiącu  uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej wykonuje proste prace porządkowe na terenie miasta.

3.     W takcie rozpatrywania przez Powiatowy Urząd Pracy są wnioski złożone na prace publiczne i na roboty interwencyjne.

4.     Aktualnie w Gminie Jedlina-Zdrój zarejestrowanych jest 132 osób bezrobotnych, w tym 74 kobiet; z prawem do zasiłku jest 36 osoby w tym  23 kobiet.

 

 

 

Sprawy różne:

 

1.     W dniu 21 marca br. nastąpiło uroczyste otwarcie bezpłatnej wypożyczalni rowerów elektrycznych, dla mieszkańców Jedliny-Zdroju, a także dla pracowników jednostek w ramach realizowanych obowiązków służbowych.

2.     Uczniowie klas I i II Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka z oddziałami Gimnazjum                            w Jedlinie-Zdroju od 22 marca b.r. uczestniczą w bezpłatnych lekcjach nauki pływania                                   i doskonalenia, w ramach programu „Umiem pływać” w 2018r.

3.     24 marca 2018r. odbył się miejski marsz na szczyt Góry Borowa.  Każdy zdobywca szczytu w tym dniu, mógł na pamiątkę zaopatrzyć się w znaczek turystyczny oraz widokówkę z pieczątką wieży widokowej.

4.     PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych przebudowy linii kolejowej nr 285 (Wrocław – Świdnica) na odcinku Świdnica Kraszowice-Jedlina Zdrój.

5.     Od 2 -15 marca b.r. przebywałem na urlopie wypoczynkowym.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja