Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Sprawozdania miesięczne Burmistrza Miasta

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 1 do 28 grudnia 2017r.

Opublikowano: 28.12.2017

Jedlina-Zdrój, 28.12.2017r.

BM.0057.11.2017

S P R A W O Z D A N I E

Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój

z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta

w okresie od  1 do 28 grudnia 2017r.   

 

Inwestycje i gospodarka komunalna:

1.      14 grudnia br. odbyło się uroczyste otwarcie wieży widokowej na Borowej. 16 grudnia została zorganizowana ogólnodostępna impreza pn. „Spotkajmy się na Borowej”, dla pierwszych odwiedzających przygotowano mapy, kalendarze i słodycze, które rozdawał Mikołaj.

2.      Do użytku została oddana ulica Zagórska. Inwestycja była realizowana w ramach zadania pn. „JEDLINKA droga dojazdowa do gruntów rolnych”

3.      Zamontowano dodatkowe oświetlenie na boisku „Orlik” na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego.

4.      Wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w Gminie Jedlina- Zdrój”.

5.      Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej dla zadnia termomodernizacja budynku Gimnazjum Miejskiego w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jedlinie-Zdroju”.

6.      Rozliczony został remont lokali socjalnych, realizowanych w ramach programu BGK.

7.       Trwają prace związane z bieżącym utrzymaniem miasta.

Spotkania

1.      Uczestniczyłem w spotkaniu we Wleniu na którym została podpisana “Deklaracja Sudecka” – oraz podjęcie wspólnych działań w celu poprawy warunków życia mieszkańców i szybszego rozwoju gospodarczego południa Dolnego Śląska.

2.      Uczestniczyłem w Zarządzie Wałbrzyskiego  Związku Wodociągów i Kanalizacji na którym omówiono plan  budżetowy na rok 2018.

3.      Spotkałem się z Prezesem Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A. Panem Pawłem Skrzywankiem  w sprawie omówienia aktualnej sytuacji w spółce.

4.        Uczestniczyłem w konferencji  podsumowującej wdrażanie działań delegowanych w ramach PROW na lata 2014-2020.

5.        Spotkałem się z dyrektorem  Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie planowanych remontów na drodze wojewódzkiej  nr 381.

6.        Spotkałem się z dyrektorem Departamentu Infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim Panem Wojciechem Zdanowskim w sprawie organizacji bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej nr 381.

7.        Spotkałem się z przedstawicielem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie realizacji harmonogramu inwestycji linii kolejowej 285.

8.    Podpisałem porozumienie w sprawie utworzenia Klastra Energetycznego i założeń do opracowania Strategii Rozwoju Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego; trwa zbieranie niezbędnych danych do opracowania bilansu energetycznego gminy.

 

Przeciwdziałanie bezrobociu:

 

1.      W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:

a.              dwie osoby na stanowisku robotnika gospodarczego,

b.             dwie osoby na stanowisku ogrodnika terenów zielonych,

2.    W ramach robót publicznych zatrudniona jest obecnie jedna osoba na stanowisku ogrodnika terenów zielonych.

3.      Staż w Urzędzie Miasta odbywają trzy osoby; dwie  na stanowisku zamiatacza, jedna na stanowisku operator wprowadzania danych.

4.      Z dniem 15 grudnia br. zakończył się program prac społecznie-użytecznych na 2017 rok.              10 osób w miesiącu  uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej wykonywało proste prace porządkowe na terenie miasta.

5.      Aktualnie w Gminie Jedlina-Zdrój zarejestrowanych jest 109 osoby bezrobotne, w tym 73 kobiet; z prawem do zasiłku jest 41 osób w tym  28 kobiet.

 

 Sprawy różne:          

1.      W dniu 3 grudniu 2017r. w  Sali balowej Pałacu Jedlinka, odbyła się uroczystość Jubileuszu pożycia małżeńskiego. W tym wyjątkowym wydarzeniu udział wzięło 24 pary. Oprawę muzyczną zapewnił duet z Filharmonii Sudeckiej. Małżonkom towarzyszyła rodzina oraz gospodarze uroczystości.

2.      W Pawilonie Zdrojowym Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował dla dzieci spotkanie ze Świętym Mikołajem, podczas którego przygotowano konkursy, prezenty i słodki poczęstunek.

3.      18 grudnia br. po raz czwarty odbyło się dla wszystkich mieszkańców Spotkanie Opłatkowe, które tradycyjniezorganizowano w Hali Sportowej przy budynku Gimnazjum Miejskiego                  w Jedlinie-Zdroju . W uroczystości, poprzedzonej Mszą Św. uczestniczył  J.E. Ks. Bp Prof. Ignacy Dec - biskup świdnicki, jasełka przygotowały dzieci ze Szkoły Podstawowej, a na stołach nie zabrakło tradycyjnych potraw wigilijnych.

4.      Pracownicy Urzędu Miasta, Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Kultury oraz Szkoły włączyli się w akcję pn. „Świąteczna paczka”. Zakupione przez pracowników art. żywnościowe i czystościowe do najbardziej potrzebujących rodzin z terenu naszego miasta.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja