Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Sprawozdania miesięczne Burmistrza Miasta

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 15 do 30 listopada 2017r.

Opublikowano: 30.11.2017

Jedlina-Zdrój, 30.11.2017r.

BM.0057.10.2017

S P R A W O Z D A N I E
Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój
z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta
w okresie od  15 do 30 listopada 2017r.          

 

Inwestycje i gospodarka komunalna:

1.    Zakończono przebudowę czterech przystanków autobusowych zlokalizowanych przy                           ul. Świdnickiej i Kłodzkiej.

2.      Wykonywane jest utwardzenie destruktem drogi wewnętrznej przy ul. Partyzantów.

3.    Trwają prace końcowe budowy wieży widokowej na Borowej. Zagospodarowanie terenu wokół wieży: budowana jest wiata, tablice informacyjne, ławy i stoły.

4.    Trwa termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jedlinie-Zdroju”.

5.      Trwa przygotowanie dokumentów do rozliczenia remontu lokali socjalnych, realizowanych w ramach programu BGK. Dla pięciu lokali zostały zawarte już umowy najmu.

6.      Złożone do WFOŚ we Wrocławiu rozliczenie I raty pożyczki na dofinansowanie zadań związanych z wymianą pieców na gazowe zostało ocenione pozytywnie. W dniu dzisiejszym odbędzie się spotkanie z mieszkańcami, którzy zakończyli już zadanie i złożyli rozliczenie; wręczone zostaną promesy wypłaty dotacji.  Rozliczenie w pierwszym terminie złożyło 19 mieszkańców. W wyniku realizacji projektu dotychczas zlikwidowane zostały 22 piece opalane na opał stały. Kolejny termin składania rozliczeń za wykonane zadania to 15 stycznia 2018 r. 

7.      Dokonano rozbiórki budynku przy ul. Piastowskiej 35.

8.      Zagospodarowano teren wokół nowych przystanków przy ul. Kłodzkiej. Na wiosnę teren będzie obsadzony roślinnością.

9.       Trwają prace związane z bieżącym utrzymaniem miasta: sprzątanie, zbieranie liści, przycinanie gałęzi.

Spotkania

1.      Spotkałem się z przedstawicielem Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu w celu podjęcia wspólnych działań dotyczących uruchomienia nowego kursu autobusowego linii nr 5 przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną.

2.        Spotkałem się z Prezesem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w celu omówienia harmonogramu inwestycji na terenie naszego miasta.

3.        Razem z Burmistrzem Głuszycy Romanem Głodem uczestniczyliśmy w spotkaniu w sprawie budowy trasy rowerowej  typu singletrack, która funkcjonuje w Świeradowie-Zdroju.

4.        Spotkałem się z Nadleśniczym Lasów Państwowych w sprawie podjęcia wspólnych działań dotyczących zagospodarowania  dróg leśnych i tras turystycznych  na terenie gminy .

5.        Uczestniczyłem w spotkaniu założycielskim zorganizowanym w Urzędzie Miasta w Wałbrzychu w sprawie utworzenia Klastra Energetycznego.

6.        Uczestniczyłem w uroczystości podsumowania „Rankingu Samorządów” w Jarocinie przygotowywanego przez dziennik „Rzeczpospolita”. Podczas spotkania odbyła się debata dziennika „Rzeczpospolita i Związku Miast Polskich  pt. Przyszłość polskich samorządów.             W programie było między innymi wystąpienie byłego premiera, prof. Jerzego Buzka, który był przewodniczącym kapituły konkursu,

7.        Uczestniczyłem w spotkaniu Zarządu gmin członkowskich LGD „Partnerstwa Sowiogórskiego”, na którym omówiono realizację  przedsięwzięć w związku z pozyskaniem środków finansowych w ramach PROW.

Przeciwdziałanie bezrobociu:

 

1.      W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:

a.              dwie osoby na stanowisku robotnika gospodarczego,

b.             trzy osoby na stanowisku ogrodnika terenów zielonych,

c.              jedna osoba na stanowisku pomoc  administracyjna, 

  2.    W ramach robót publicznych zatrudniona jest obecnie jedna osoba na stanowisku ogrodnika terenów zielonych.

3.      Staż w Urzędzie Miasta odbywają trzy osoby; dwie  na stanowisku zamiatacza, jedna na stanowisku operator wprowadzania danych.

4.      W ramach prac społecznie-użytecznych 10 osób w miesiącu  uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej wykonuje proste prace porządkowe na terenie miasta. Program trwa do 15 grudnia.

5.      Aktualnie w Gminie Jedlina-Zdrój zarejestrowanych jest 104 osoby bezrobotne, w tym 71 kobiet; z prawem do zasiłku jest 35 osób w tym  27 kobiet.

 Sprawy różne:          

1.      W dniu 21 listopada br. pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju obchodzili swoje święto - Dzień Pracownika Socjalnego. Wyrazy podziękowań za codzienną pracę, złożyli przedstawiciele Samorządu. 

2.      Z okazji Międzynarodowego Święta Misia uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział w konkursach sportowych przygotowanych i prowadzonych przez Stowarzyszenie Petanque. Przedstawiciele samorządu przekazali symbol święta i słodycze.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja