Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Sprawozdania miesięczne Burmistrza Miasta

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 30 września do 26 października 2017r.

Opublikowano: 26.10.2017

Jedlina-Zdrój, 26.10.2017r.

BM.0057.9.2017

S P R A W O Z D A N I E
Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój
z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta
w okresie od  30 września do 26 października 2017r. 

 

Inwestycje i gospodarka komunalna:

1.    Zakończono zadanie polegające na przebudowie trzech przystanków autobusowych przy Pl. Zwycięstwa oraz ul. Kłodzkiej, które zrealizowane zostało w ramach projektu Ograniczenie niskiej emisji w Uzdrowisku Jedlina-Zdrój.

2.    Trwają prace przy wymianie wiat przystankowych na pozostałych przystankach.

3.    Zakończono realizację zadania dot. Zagospodarowania terenu przy ul. Moniuszki w Jedlinie-Zdroju oraz Mniszego Lasu i Polany Oddechowej w Jedlinie-Zdroju.

4.    Zakończono utwardzanie dróg i dojazdów do posesji na terenach gminnych. W ramach zadania utwardzono drogi i podwórka: Pl. Zwycięstwa 6, ul. Wałbrzyska 4, ul. Reja, ul. Piastowska 7, ul. Pokrzywianka przy numerze 3, ul. Mickiewicza przy numerze 4.

5.    Uprawomocniła się decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca zezwolenia na wznowienie robót budowlanych ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kłodzkiej. Wykonawca wznowił prace. Umowny termin zakończenia robót to 31 października br.

6.    Trwają prace przy ulicy Zagórskiej. Planowany termin zakończenia to 13 listopada br.

7.    Trwa termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jedlinie-Zdroju”. W ramach prac wymieniono część okien (stare drewniane), instalowane jest nowoczesne ogrzewanie (gazowy piec kondensacyjny), panele fotowoltaiczne, docieplane są ściany i dach. Wykonane zostanie nowe wejście do budynku (od strony parkingu) dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

8.    Wykonano roboty przy ul. Moniuszki w ramach zadania „Konserwacja i czyszczenie rowów melioracji szczegółowej”.

9.      Zakończono remont dwóch lokali socjalnych, realizowany z ramach programu BGK. Lokale zostały przekazane do najmu. Odbiór pozostałych 4 lokali planowany jest do końca października 2017.

10.  Trwają odbiory wykonanych wymian ogrzewania na opał stały na ogrzewanie ekologiczne.                30 października upływa pierwszy termin na złożenie rozliczenia zrealizowanych zadań. Planuje się, że w pierwszym terminie rozliczonych zostanie 20 wniosków.

11.  Wykonano remont pokrycia dachowego na budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 1A.

12.  Wyłoniono wykonawcę robót na rozbiórkę budynku przy ul. Piastowskiej 35 oraz budowę muru oporowego.

13.   Trwają prace związane z bieżącym utrzymaniem miasta: sprzątanie, podkaszanie trawników                  i terenów zielonych oraz plewienie klombów.

                                                                                

Spotkania:

1.        Wziąłem udział w posiedzeniu Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów                             i Kanalizacji, na którym m.in. omówiono dotychczasowe działania Zarządu oraz plany inwestycyjne związku na lata 2017-2031 oraz sprawy różne.

2.        Uczestniczyłem w kilku spotkaniach  z Wykonawcami zadania pn. Budowa wieży widokowej na Górze Borowaw celu uzgodnień realizacji projektu.

3.        Uczestniczyłem w  spotkaniu informacyjnym z przedstawicielem PNGiG  dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na wymianę pieców węglowych na ogrzewanie  gazowe, olejowe czy elektryczne dla mieszkańców.

4.        Spotkałem się z Nadleśniczym Lasów Państwowych w sprawie podjęcia wspólnych działań dotyczących zagospodarowania  dróg leśnych i tras turystycznych  na terenie gminy .

5.        Spotkałem się z prezesem firmy Cersanit, WSSE „Invest-Park” oraz z przedstawicielem Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miastaw Wałbrzychu celu podjęcia wspólnych działań dotyczących uruchomienia nowego kursu autobusowego linii nr 5 przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną.

6.        Wziąłem udział w spotkaniu z Komendantem Straży Pożarnej, podczas którego omówiliśmy zasady współpracy  w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w gminie .

7.        Spotkałem się z Komendantem Komisariatu Policji w Głuszycy w sprawie omówienia bieżących spraw i bezpieczeństwa na terenie gminy.

8.        Spotkałem się z Dyrektorem  Szkoły Podstawowej w sprawie omówienia bieżących spraw oraz planowanych działań związanych z reformą oświaty.

9.        Spotkałem się z Dyrektorem wałbrzyskiego oddziału firmy „Tauron Dystrybucja” w celu omówienia bieżącej współpracy oraz zmiany oświetlenia nas LED w gminie Jedlina-Zdrój.

10.  Wziąłem udział w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas których nagrodzono nauczycieli, o szczególnych osiągnięciach dydaktycznych.

11.    W dniach 16 i 17 października uczestniczyłem w XV Kongresie Miast Polskich, który był jednocześnie I Kongresem Polityki Miejskiej.  W ramach wydarzenia odbyła się szeroka debata o polityce miejskiej z udziałem przedstawicieli rządu, miast i środowisk eksperckich.

 

Przeciwdziałanie bezrobociu:

 

1.      W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:

a.              dwie osoby na stanowisku robotnika gospodarczego, 

b.             trzy osoby na stanowisku ogrodnika terenów zielonych,

c.              jedna osoba  na stanowisku pomoc  administracyjna, 

2.      W ramach robót publicznych zatrudniona jest obecnie jedna osoba na stanowisku ogrodnika terenów zielonych.

3.      Staż w Urzędzie Miasta odbywają trzy osoby; dwie  na stanowisku zamiatacza, jedna na stanowisku operator wprowadzania danych.

4.      W ramach prac społecznie-użytecznych, średnio 10 osób w miesiącu  uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej wykonuje proste prace porządkowe na terenie miasta.

5.      Aktualnie w Gminie Jedlina-Zdrój zarejestrowanych jest 120 osób bezrobotnych, w tym 79 kobiet; z prawem do zasiłku jest 38 osób w tym  31 kobiet.

 

 Sprawy różne:

1.      29 września br. w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu na kompleksie sportowym "Active Jedlina" została oddana do użytku trasa pieszo – rowerowa prowadząca od ul. Zakopiańskiej do ul. B. Chrobrego. 

2.      Odbyło się podsumowanie spotkań biegowych dla dzieci i młodzieży ”Biegaj w Jedlinie”. Podczas spotkania wyłoniono zwycięzców, którzy osiągnęli najlepsze wyniki sportowe,                 a wszystkie dzieci biorące systematyczny udział w zawodach nagrodzono drobnymi upominkami.

3.      Na górze Jałowiec oraz w dawnym kamieniołomie przy Górze Barbarka zostały zamontowane platformy widokowe skąd można  podziwiać piękną panoramę Gór Wałbrzyskich i Gór Sowich.

4.      W dniu 16 października Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów obchodził Dzień Seniora, który zorganizowano w  Restauracji „Ciekawa”. Życzenia w imieniu Samorządu złożyła Przewodnicząca Rady i Zastępca Burmistrza Miasta.

5.      W dniu 20 października 2017r. w Pałacu Jedlinka odbyła się prelekcja o historii Jedliny-Zdrój. Na zaproszenie Burmistrza Miasta oraz Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Jedliny-Zdroju     dr hab. Tomasz Ciesielski prof. Uniwersytetu Opolskiego, wygłosił prelekcję o 250 letniej historii miasta i związanego z nim uzdrowiska.

6.      W dniach 18-19 października br. w Świdnicy odbyła się konferencja adresowana do przedstawicieli branży turystycznej oraz JST, w której uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta i Centrum Kultury. Tematem wiodącym byłą innowacyjność rozwoju regionów, rentowość biznesu i sprawność procesów zarządczych.

7.      W dniach 21-22 października odbył się X Jubileuszowy Koncert Trzech Kultur pod   Honorowym patronatem J. E. Ignacego Deca Biskupa Świdnickiego. Sobotni Koncert  muzyki chóralnej odbył  się w Kościele przy Placu Zwycięstwa, a niedzielny w Kościele przy ul. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju.

 

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja