Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Sprawozdania miesięczne Burmistrza Miasta

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 31 sierpnia 2017r. do 29 września 2017r.

Opublikowano: 29.09.2017

Jedlina-Zdrój,28.09.2017r.

BM.0057.8.2017

S P R A W O Z D A N I E
Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój
z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta
                              w okresie od  31 sierpnia  2017r. do 29 września  2017r.               

Gospodarka komunalna i inwestycje:

1.    Zakończyła się przebudowa ul. Zamkowej. W ramach tego zadania przebudowywany został  plac wokół pałacu, powstało 16 nowych miejsc parkingowych oraz wybudowano przystanek wraz z zatoką przy ulicy Noworudzkiej.W dniu 22 września dokonano uroczystego otwarcia nowej ulicy.

2.    Zakończono budowę trasy pieszo-rowerowej od ul. Zakopiańskiej do ulicy Chrobrego. W ramach tego zadania wybudowano ponad kilometr ciągu pieszo-rowerowego, dwa mostki nad potokiem Jedlina oraz zagospodarowano teren wokół zalewu. Wyremontowano mostek łączący parking przy ul. Kłodzkiej z kompleksem.

3.    Ku końcowi zmierza realizacja zadania związanego z zagospodarowaniem terenu przy ul. Moniuszki oraz Mniszego Lasu wraz z Polaną Oddechową. Zadanie jest dofinansowane ze środków Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. Zakończenie prac przewiduje się do 16.10.2017 r

4.    W ramach projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji w Uzdrowisku Jedlina-Zdrójtrwa przebudowa przystanku autobusowego w Jedlince i przy ul. Kłodzkiej w Kamieńsku.

5.    Trwa realizacja zadania pn. "Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Gminie Jedlina-Zdrój" realizowanego również w ramach projektu pn.: Ograniczenie niskiej emisji w Uzdrowisku Jedlina-Zdrój.  Obecnie położono kabel przy ulicy Zakopiańskiej, trwa okablowania ulicy Mickiewicz, Herberta i Norwida.

6.    Budowany jest łącznik od ul. Zagórskiej do ul. Chałubińskiego;zakończenie prac planowane jest na październik br.,

7.    Zawarto umowę na wykonanie robót w zakresie zadania pn. „Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju – utwardzenie dróg i  dojazdów do posesji na terenach gminnych”.

8.    Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dot. „Przebudowy drogi gminnej Nr 116381D ul. Pokrzywianka w Jedlinie-Zdroju”,

9.       Wyłoniono wykonawcę robót dla zadania „Konserwacja i czyszczenie rowów melioracji szczegółowej” przy ul. Moniuszki. Termin wykonania zadania do końca października 2017 r.

10.  Zakończono usuwane z budynków będących własnością osób prywatnych oraz z komórek gospodarczych będących własnością Gminy Jedlina-Zdrój wyrobów zawierających azbest

11.  W ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jedlinie-Zdroju” trwa termomodernizacja budynku Urzędu Miasta”. W ramach prac wymieniono część okien, zainstalowane zostały panele fotowoltaiczne, oraz trwa montaż ogrzewania. Wykonywane jest również nowe wejście do budynku oraz przebudowywane pomieszczenia Biura Obsługi Klienta wraz z kasą

12.  .Trwa budowa wieży widokowej na górze Borowa. Wykonano fundamenty pod konstrukcję. Obecnie trwają przygotowania do montażu konstrukcji stalowej na szczycie góry.

13.  W ramach projektu Zagospodarowania Gór Wałbrzyskich realizowanego wspólnie Z Gminą Wałbrzych i Nadleśnictwem zamontowano platformy widokowe na górze Jałowiec oraz w Kamieniołomach Wałbrzyskich.

14.   Ogłoszono przetarg na wyłonienie najemcy restauracji „Czarodziejska Chata”.

15.  Wykoszono działki do sprzedaży oraz teren wokół Czarodziejskiej Góry i brzegi potoku Jedlina.

16.  Zamontowano w centrum Jedliny-Zdroju nowe ozdobne oznakowanie ulic.

17.Trwają prace związane z bieżącym utrzymaniem miasta: sprzątanie, koszenie trawników i terenów zielonych oraz plewienie klombów.

18.  W dniu dzisiejszym zakończono adaptację pomieszczeń na lokalne socjalne w budynkach przy ul. Poznańskiej, oraz przy Pl. Zwycięstwa. Trwa remont 4 lokali socjalnych przy ul. Kłodzkiej, Kamiennej, Zakopiańskiej, Pokrzywianki ; dofinansowanych z Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Spotkania:

1.        Wziąłem udział w posiedzeniu Zgromadzenia WZWiK, na którym m.in. omówiono dotychczasowe działania Zarządu dot. pozyskania dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na planowane inwestycje.

2.        Spotkałem się z Nadleśniczym Lasów Państwowych w sprawie podjęcia wspólnych działań dotyczących zagospodarowania  dróg leśnych i tras turystycznych  na terenie gminy .

3.        Uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu WZWiK  na którym omówiono  zmiany w budżecie, plany inwestycyjne związku na lata 2017-2031.

4.        Spotkałem się z dyrektorami jednostek podległych w sprawie omówienia bieżących spraw.

5.        Spotkałem się z Prezesem  Uzdrowiska Szczawno –Jedlina S.A. Panem Pawłem Skrzywankiem w sprawie omówienia aktualnej sytuacji w spółce.

6.        Spotkałem się z prezesem firm Ronal sp.z.o.o i Faurecia Wałbrzych, w celu podjęcia wspólnych działań dotyczących uruchomienia nowego kursu autobusowego linii nr 5 przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną.

 

 

 

 

Przeciwdziałanie bezrobociu:

 

1.      W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:

a.              dwie osoby na stanowisku robotnika gospodarczego, 

b.             trzy osoby na stanowisku ogrodnika terenów zielonych,

c.              jedna osoba  na stanowisku pomoc  administracyjna, 

2.      W ramach robót publicznych zatrudnione są obecnie cztery  osoby na stanowisku ogrodnika terenów zielonych,

3.      W ramach prac społecznie-użytecznych, średnio 10 osób w miesiącu  uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej wykonuje proste prace porządkowe na terenie miasta.

4.      Aktualnie w Gminie Jedlina-Zdrój zarejestrowanych jest 126 osób bezrobotnych, w tym 78 kobiet; z prawem do zasiłku jest 40 osób w tym  31 kobiet.

 

 Sprawy różne:

 

1.      Po wprowadzeniu reformy oświaty po raz pierwszy swoją działalność rozpoczęła ośmioletnia Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka z oddziałami Gimnazjum w Jedlinie–Zdroju. Wspólnie z Przewodniczącą Rady Miasta wziąłem udział  w  uroczystym  rozpoczęciu roku szkolnego, podczas którego zostały wręczonestypendia dla uczniów osiągających szczególne wyniki w nauce, sporcie lub w dziedzinie artystycznej.

2.       Od września br. funkcjonują zajęcia stałe organizowane w Centrum Kultury oraz  na boisku piłkarskim prowadzone przez wykwalifikowanych Instruktorów.

3.      16 września br. w ramach projektu   "Aktywna Jedlina dla każdego coś dobrego"odbyły się trzecie Uzdrowiskowe Wędrówki, które w trzech trasach wystartowały z Activ Jedlina przy ul. Kłodzkiej. W ramach zadania odbywają się cotygodniowe „Sobotnie warsztaty jogi” i „Niedzielne pałacowe bieganie”.

4.      W dniach od 11-22 września 2017r. przebywałem na urlopie wypoczynkowym.

5.      29 września br. planowane jest otwarcie wybudowanej ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Bystrzycy ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Sportu.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja