Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Sprawozdania miesięczne Burmistrza Miasta

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 30 czerwca 2017r. do 30 sierpnia 2017r.

Opublikowano: 30.08.2017

Jedlina-Zdrój,30.08.2017r.

BM.0057.6.2017

S P R A W O Z D A N I E
Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój
z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta
                                w okresie od 30 czerwca  2017r. do 30 sierpnia 2017r.                 

Inwestycje i gospodarka komunalna:

1.    Trwa przebudowa ul. Zamkowej. W ramach tego zadania przebudowywany jest plac wokół pałacu, powstają nowe miejsca parkingowe oraz budowany jest przystanek wraz z zatoką przy ulicy Noworudzkiej.

2.    W ramach projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji w Uzdrowisku Jedlina-Zdrójtrwa przebudowa przystanków autobusowych przy ul. Kłodzkiej w Jedlince i Kamieńsku.

3.    Wyłoniono i podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie w ramach  Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej zadania związanego z zagospodarowaniem terenu przy ul. Moniuszki oraz Mniszego Lasu wraz z Polaną Oddechową .

4.    Wyłoniono i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadaniapn. "Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Gminie Jedlina-Zdrój" realizowanego również w ramach projektu pn.: Ograniczenie niskiej emisji w Uzdrowisku Jedlina-Zdrój.

5.      Gmina Jedlina-Zdrój rozpoczęła realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności e-usług w gminie Jedlina-Zdrój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne” Działania nr 2.1. „E-usługi publiczne” Podziałania nr 2.1.4. „E-usługi publiczne – ZIT AW”. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego podpisano w dniu 13 lipca 2017 r. umowę z wykonawcą projektu: Konsorcjum Firm utworzonym przez Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. z Warszawy oraz Software Development Center Public Sp. z o.o. z Warszawy.

6.    Rozpoczęto termomodernizację budynku Urzędu Miasta w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jedlinie-Zdroju”. W ramach prac wymieniono pozostałe drewniane okna, zainstalowane zostanie nowoczesne ogrzewanie (gazowy piec kondensacyjny), panele fotowoltaiczne, ocieplone zostały ściany i poddasze. Dodatkowo zostanie wykonane nowe wejście do budynku (od strony parkingu) dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

7.    W budynku Urzędu Miasta wymieniana jest sieć teleinformatyczna.

8.    Trwa budowa wieży widokowej na górze Borowa. Wykonano fundamenty pod konstrukcję. Obecnie trwają przygotowania do montażu konstrukcji stalowej

9.    Zmodernizowano 300 mb końcowego fragmentu ul. Pokrzywianki – dojście do Przełęczy Koziej. Poszerzono, wyprofilowano i zagęszczono odcinek nawierzchni gruntowej.

10.  Ku końcowi zbliżają się prace przy budowie ciągu pieszo-rowerowego przy Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym przy ulicy Kłodzkiej. Wybudowano dwa mostki, ścieżki pokryto asfaltem, ozdobnymi płytami betonowymi oraz specjalna nawierzchnią tzw. terraway. Zmodernizowano również istniejący mostek.

11.  Trwa przebudowa ulicy Zagórskiej.

12.  Zakończono remont ulicy Włościańskiej.

13.  Zlecono wykonanie koncepcji iluminacji architektonicznej mostu kolejowego nad rzeką Bystrzycą w Jedlinie-Zdroju. Iluminacja ma być wykonana w ramach modernizacji linii kolejowej 285.

14.  Trwa remont 6 lokali socjalnych przy ul. Pl. Zwycięstwa , Kłodzka, Kamienna , Poznańska, Zakopiańska , Pokrzywianka ; dofinansowanych z Banku Gospodarstwa Krajowego.

15.  Trwają prace związane z usuwaniem z budynków będących własnością osób prywatnych oraz z komórek gospodarczych będących własnością Gminy Jedlina-Zdrój wyrobów zawierających azbest.

16.  Złożono zamówienie na tablice reklamowe ze zdjęciami z drona nieruchomości gminnych na sprzedaż.

17.  Na prośbę mieszkańców zamontowano dwie ławki na ulicy Sikorskiego.

18.   Trwają prace związane z bieżącym utrzymaniem miasta: sprzątanie, koszenie trawników i terenów zielonych oraz plewienie klombów.

 

 

Spotkania:

1.        Wziąłem udział w posiedzeniu Zgromadzenia WZWiK, na którym m.in. omówiono dotychczasowe działania Zarządu dot. pozyskania dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na planowane inwestycje.

2.      Spotkałem się z Prezesem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w celu  omówienia harmonogramu realizacji inwestycji na terenie naszego miasta.

3.        Spotkałem się z dyrektorami jednostek oświatowych w celu omówienia spraw bieżących.

4.        Po raz trzeci uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” w Hotelu Jedlinka tematem spotkania była ocena i rozstrzygnięcie  konkursów, które były realizowane w ramach LGD.

5.        Spotkałem się z Nadleśniczym Lasów Państwowych w sprawie podjęcia wspólnych działań dotyczących zagospodarowania  dróg leśnych i tras turystycznych  na terenie gminy .

6.        Spotkałem się z Komendantem Komisariatu Policji w Głuszycy w sprawie omówienia bieżących spraw i bezpieczeństwa na terenie gminy.

7.        Uczestniczyłem w spotkaniu z wykonawcami zadania pn. Budowa wieży widokowej na Górze Borowa w celu uzgodnień realizacji projektu.

8.        Spotkałem się  z dyrektorem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei  w sprawie planowanych remontów na drodze wojewódzkiej 381.

9.        Spotkałem się z Dyrektorem PLK SA w sprawie realizacji harmonogramu inwestycji w gminie.

10.    Spotkałem się z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej  w sprawie bieżącej współpracy.

11.    Spotkałem się z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sprawie modernizacji inwestycji w Uzdrowisku.

12.    Uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie Miasta w Wałbrzychu w sprawie utworzenia Klasta Energetycznego.

13.    Spotkałem się z Nadleśniczym Lasów Państwowych w sprawie podjęcia wspólnych działań dot. zagospodarowania dróg leśnych i tras turystycznych na terenie gminy.

14.    Spotkałem się z Prezesem  LAPP Insulators Sp.z.o.o  w sprawie bieżącej współpracy.

15.    Uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu WZWiK  na którym omówiono  zmiany w budżecie, plany inwestycyjne związku na lata 2017-2031 oraz sprawy różne.

16.    Spotkałem się z Prezesem  Uzdrowiska Szczawno –Jedlina S.A. Panem Pawłem Skrzywankiem w sprawie omówienia aktualnej sytuacji w spółce.

  Przeciwdziałanie bezrobociu:

 

1.      W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:

a.              trzy osoby na stanowisku robotnika gospodarczego, 

b.             dwie osoby na stanowisku ogrodnika terenów zielonych,

c.              jedna osoba  na stanowisku pomoc  administracyjna, 

2.      W ramach robót publicznych zatrudniona jest obecnie w Urzędzie Miasta:

a)      jedna osoba na stanowisku  pomoc administracyjna,

b)      cztery  osoby na stanowisku ogrodnika terenów zielonych,

3.      W ramach prac społecznie-użytecznych, średnio 10 osób w miesiącu  uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej wykonuje proste prace porządkowe na terenie miasta.

4.      Aktualnie w Gminie Jedlina-Zdrój zarejestrowanych jest 141 osób bezrobotnych, w tym 80 kobiet; z prawem do zasiłku jest 38 osoby w tym  29 kobiet.

 

 Sprawy różne:

 

1.      W dniach od 9 do 16 lipca br. Odbył się 3-dniowy Letni Festiwal Gitarowy, odbyły się trzy koncerty. W tym czasie zostały zorganizowane dla uczestników warsztaty gitarowe.

2.      W dniu 20 lipca br. uczestniczyłem w ceremonii otwarcia igrzysk sportów nieolimpijskich The World Games 2017 we Wrocławiu.

3.      W dniu 6 sierpnia br. Odbył się Festiwal Ciasta i Kawy, podczas którego zaprezentowano profesjonalny pokaz baristów.

4.      15 sierpnia br. W Kamieńsku odbył się Festyn Rekreacyjny, związany z odpustem w Kamieńsku.

5.      W dniach 26-27 sierpnia br. zorganizowane zostały po raz trzeci Dni Jedliny-Zdroju. Podczas dwudniowego Święta Miasta Mieszkańcy uczestniczyli w koncertach muzycznych, nie zabrakło  atrakcji dla dzieci. Wręczono certyfikaty Jedlinianina oraz drobne upominki nowonarodzonym mieszkańcom. Rozstrzygnięto konkurs na najładniejsze okno, balkon. Zwycięzców nagrodzono podczas obchodów Dni Jedliny-Zdroju.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja