Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Sprawozdania miesięczne Burmistrza Miasta

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój

Opublikowano: 16.05.2018

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 27 kwietnia 2018r. do 29 maja 2018r.

Jedlina-Zdrój, 29.05.2018r.

BM.0057.5.2018
S P R A W O Z D A N I E
Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój
z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta
w okresie od 27 kwietnia 2018r. do 29 maja 2018r.Inwestycje i gospodarka komunalna:

W dniu dzisiejszym otwarto oferty na wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Pokrzywianki. Zadanie dofinansowane jest z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

1. Wyłoniono wykonawcę na remont ulicy Narutowicza.

2. Zakończono realizację ostatniego zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Gminie Jedlina-Zdrój” w ramach wniosku „Ograniczenie niskiej emisji w Uzdrowisku Jedlina-Zdrój”.

3. Trwa wymiana okien w lokalach gminnych. Wymienionych zostanie 53 okna i 2 pary drzwi wejściowych do lokali w terminie do 29 czerwca 2018 r.

4. Trwa realizacja zadania pn.: Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowiskowej części miasta Jedlina-Zdrój. Rozpoczęto modernizację Alei Niepodległości, parkingów pomiędzy ul. Lipową i Sienkiewicza oraz remont kiosku przy ul. Sienkiewicza 1.

5. Trwa termomodernizacja budynku Gimnazjum Miejskiego.

6. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w Gminie Jedlina-Zdrój.

7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przyznał gminie środki na II etap wymiany pieców węglowych na ekologiczne.

8. Wykonano nowe oznaczenia poziome dróg gminnych w całym mieście.

9. Trwa wycinka drzew, ukwiecanie miasta, koszenie trawy i prowadzone są prace związane z bieżącym utrzymaniem miasta.

Spotkania:

1. Uczestniczyłem w Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, na którym omówiono dotychczasowe działania Zarządu, oraz zmiany w budżecie Związku na rok 2018.

2. Spotkałem się z kierownikami jednostek podległych w sprawie omówienia bieżących spraw.

3. Spotkałem się z Dyrektorem Polskich Kolei Państwowych oddział Gospodarowania Nieruchomościami w sprawie przebudowy linii kolejowej nr 285 na odcinku Świdnica Kraszowice-Jedlina-Zdrój-Wałbrzych.

4. Zastępca Burmistrza uczestniczył w Posiedzeniu Komitetu Sterującego ZIT w Starej Kopalni, tematem spotkania była współpraca podsumowanie konkursów, które realizowane są przez ZIToraz opiniowanie zmian do Strategii, a także sprawy różne.

5. Zastępca Burmistrza uczestniczył w spotkaniu Klastra Energetycznego. Tematem spotkania były kolejne założenia do opracowania Strategii Rozwoju Klastra.

Przeciwdziałanie bezrobociu:1. W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:

a. jedna osoba na stanowisku robotnika gospodarczego,

b. dwie osoby na stanowisku ogrodnika terenów zielonych,

c. trzy osoby na stanowisku pomoc administracyjna,

2. W ramach robót publicznych zatrudnione są obecnie w Urzędzie Miasta:

a) dwie osoby na stanowisku ogrodnika terenów zielonych

3. W ramach prac społecznie-użytecznych, średnio 6 osób w miesiącu uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej wykonuje proste prace porządkowe na terenie miasta.

4. Aktualnie w Gminie Jedlina-Zdrój zarejestrowanych jest 118 osób bezrobotnych, w tym 64 kobiet; z prawem do zasiłku jest 34 osoby w tym 19 kobiet.

Sprawy różne:

1. Podczas Majówki w mieście odbył się XIV Międzynarodowy Festiwal Petanque, a także Turniej Piłki Nożnej Dzieci ,,Jedlina-Zdrój CUP 2018; 227 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja Przedstawiciele samorządu, szkół, jednostek gminnych, stowarzyszeń uczcili uczestnicząc we Mszy Św. sprawowanej w intencji Ojczyzny i składając kwiaty na Miejskim Obelisku.

2. W dniu 3 majanastąpiło uroczyste otwarcie wyremontowanego Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój, które zostało dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3. 11 maja br. w Zamku Książ odbyła się jubileuszowa Gala Finałowa Plebiscytu Gospodarczego „Muflony”. Gmina Jedlina-Zdrój dwa razy znalazła się wśród zwycięzców odbierając dyplom za zajęcie drugiego miejsca jako Przyjazna Gmina w Aglomeracji Wałbrzyskiej i trzeciego w kategorii wydarzenie /inicjatywa 2017 za budowę wieży widokowej na górze Borowa.

4. W dniu 12 maja br. w Jedlinie-Zdroju Stowarzyszenie Pro-Run z Wrocławia zorganizowało imprezę „Złota mila 2018” - bieg przez najdłuższy tunel kolejowy w Polsce. Każdy uczestnik otrzymywał specjalnie zaprojektowany medal. Niewątpliwą atrakcją był przygotowany utwór muzyczny, dostępny tylko dla uczestników biegu.

5. 13 maja br. odbyła się piąta edycja imprezy pn. 5.Wodociągi Półmaraton Górski. W tym roku trasa została zmodyfikowana i wiodła przez najwyższy szczyt Gór Wałbrzyskich – Borową. Podobnie jak w latach poprzednich prowadziła też przez najdłuższy tunel kolejowy w Polsce. Start i meta biegu zlokalizowane były na terenie Active Jedlina przy ul. Kłodzkiej, natomiast limit czasu biegu ustalono na 4 godziny. Trasa licząca ponad 21 km była bardzo wymagająca. Wszyscy uczestnicy po ukończeniu biegu otrzymali wyjątkowe medale, paniom dodatkowo zostały wręczone róże.6. 14 maja 2018 roku przedstawiciele Małego Samorządu Uczniowskiego oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych złożyły wizytę w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój. Burmistrz oprowadził uczniów po obiekcie i zapoznał z pracą poszczególnych wydziałów. Zaprosił również gości do swojego gabinetu, gdzie dzieci miały możliwość przeprowadzenia rozmowy z Panem Burmistrzem oraz zrobienia pamiątkowych zdjęć z tej wizyty.

7. Gmina Jedlina-Zdrój otrzymała promesę w wysokości 110 tysięcy złotych. Środki pochodzą z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej i zostaną przeznaczone na inwestycje, w ramach którychzrealizowane będą cztery zadania: zostanie zbudowany łącznik między ulicą Noworudzką a ulicą Jasną, łącznik pomiędzy bulwarem przy kompleksie sportowym a ulicą Kłodzką, a 2 Place zabaw: przy ulicy Jasnej i Słowackiego zostaną rozbudowane i wzbogacone o nowe urządzenia.

8. W dniu 27 maja br. odbył się Festyn Parafialny, z którego dochód zostanie przeznaczony odbudowę Kościoła przy ul. Jana Pawła II.

9. Jedlina-Zdrój wspólnie z Głuszycą i Świeradowem-Zdrojem jest organizatorem zlotu rowerów elektrycznych pn. ELECTRO-BIKE TOUR 2018. Organizatorzy zaplanowali w każdej miejscowości wiele atrakcji dla miłośników rowerów. Kolejny Zjazd odbędzie się w dniu 9 czerwca br. w Świeradowie -Zdroju. Regulamin zapisów znajduje się na naszej stronie internetowej.Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja