Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Dane teleadresowe

 
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2
58-330 Jedlina Zdrój

Herb Jedlina-Zdrój
 

tel: 74-845-52-15; 74-845-52-16; 74-885-50-54; 74-885-52-69,  fax: 74-851-09-80

e-mail: urzad@jedlinazdroj.eu

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP >>

 EPUAP

Godziny pracy Urzędu Miasta :

w poniedziałki, środy, czwartki w godz.: 7.30 – 15.30
we wtorki w godz.: 7.30 – 17.00
w piątki w godz.: 7.30 – 14.00

 
Numery telefonów
 

 

Stanowisko Urząd Miasta Jedlina- Zdrój

Imię i nazwisko

Numer wewnętrzny

Numer zewnętrzny

Burmistrz Miasta

Ilona Bujalska

1

 

Zastępca Burmistrza Miasta

Iwona Łukasik

2

 

Skarbnik Miasta

Magdalena Przyszlak-Świerkowska

3

 

Sekretarz Miasta

 

4

 

Biuro Obsługi Klienta

Magdalena Sobańska

10

74-845-52-15

Michał Gabrysiak

10

74-885-52-69

Podinspektor ds. obsługi Kancelarii Burmistrza Miasta oraz koordynacji Oświaty Miejskiej

Karolina Kacprzyk

11

74-851-09-51

Inspektor ds. dzierżawy i najmu  nieruchomości gminnych

Marzena Tomasik

14

74-845-52-16

Kierownik USC

Dorota Żmudzińska

17

74-851-09-57

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych

Andżelika Sobusiak

21

74-851-09-55

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej

Marta Oniszko-Kielar

29

74-851-09-61

Główny Księgowy

Anetta Górnicka

16

74-851-09-56

Inspektor ds. dochodów

Marta Arendarczyk

16

74-851-09-56

Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Magdalena Żukowicz

22

74-885-50-54

Podinspektor ds. księgowości podatkowej, egzekucji podatków i opłat lokalnych

 Monika Żyła 22   74-885-50-54

Referent

Jolanta Połeć-Ścigała

16

74-851-09-56

Inspektor ds. płac

Małgorzata Sroka

18

74-851-09-58

Podinspektor ds. egzekucji należności gminnych

Aleksandra Kułakowska 18  74-851-09-58 

KASA

Małgorzata Rak

19

74-851-09-78

Inspektor ds. promocji, kultury i sportu oraz ds. obsługi Rady Miasta

Krystyna Szemiel

27

74-851-09-77

Inspektor ds. działalności gospodarczej oraz ds. zarządzania kryzysowego i oc

Beata Laskowska

13

74-851-09-69

Inspektor ds. ewidencji ludności i wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Anna Markiewicz-Polonieska

17

74-851-09-57

Inspektor ds. kadr i zamówień publicznych

Kamila Sławetna-Gulka

24

74-851-09-68

Inspektor ds. obrotu nieruchomościami gminnymi

Joanna Wiśniewska

30

74-851-09-63

Pomoc Administracyjna

Joanna Kulpa

30

74-851-09-63

Podinspektor ds. utrzymania porządku zieleni i cmentarza komunalnego

Adam Królikowski

20

74-851-09-64

Pomoc Administracyjna

Mariusz Płonka

20

74-851-09-64

Inspektor ds. inwestycji miejskich

Marta Kielar

28

74-851-09-59

Specjalista ds. inwestycji miejskich

Grzegorz Warszczuk

28

74-851-09-59

Inspektor ds. remontu mieszkaniowego zasobu gminy i ochrony środowiska

Piotr Wojnowski

15

74-851-09-65

Podinspektor ds. ochrony przyrody

Paweł Krupa

29

74-851-09-61

 

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja