Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Dane teleadresowe

 
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2
58-330 Jedlina Zdrój

Herb Jedlina-Zdrój
 

tel: 74 84 55 215; 74 84 55 216; 74 88 55 054; 74 88 55 269,  fax: 74 85 10 980

e-mail: urzad@jedlinazdroj.eu

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP >>

 EPUAP

Godziny pracy Urzędu Miasta :

w poniedziałki, środy, czwartki w godz.: 7.30 – 15.30
we wtorki w godz.: 7.30 – 17.00
w piątki w godz.: 7.30 – 14.00

 
Numery telefonów
 

 

Stanowisko Urząd Miasta Jedlina- Zdrój

Imię i nazwisko

Numer wewnętrzny

Numer zewnętrzny

Burmistrz Miasta

Leszek Orpel

11

 

Zastępca Burmistrza Miasta

Romuald Wysocki

14

 

Skarbnik Miasta

Marzena Wróbel

10

 

Sekretarz Miasta

Iwona Kupiec-Darmetko

10

 

Biuro Obsługi Klienta

Magdalena Sobańska

10

748455215

Anita Turczyk/zastępstwo Michał Gabrysiak

23

748855269

Podinspektor ds. obsługi Kancelarii Burmistrza Miasta oraz koordynacji Oświaty Miejskiej

Karolina Kacprzyk

11

748510951

Inspektor ds. dzierżawy i najmu  nieruchomości gminnych

Marzena Tomasik

14

748455216

Kierownik USC

Dorota Żmudzińska

17

748510957

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych

Andżelika Sobusiak

12

748510954

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej

Marta Oniszko-Kielar

29

748510961

Główny Księgowy

Anetta Górnicka

 16

748510956

Inspektor ds. dochodów

Marta Arendarczyk

16

748510956

Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Magdalena Żukowicz

 22

748855054

Pomoc administracyjna ds. księgowości podatkowej, egzekucji podatków i opłat lokalnych

 Monika Żyła 22   748855054

Pomoc administracyjna ds. rozrachunków

Jolanta Połeć-Ścigała

22

748855054

Inspektor ds. płac i czynszów

Małgorzata Sroka

18

748510958

Inspektor ds. egzekucji należności gminnych

Małgorzata Rak / zastępstwo Natalia Borowiak 18  748510958 
Księgowy Magdalena Gawron-Seidel  18 748510958 

KASA Pomoc administracyjna

Monika Sudora

19

748510978

Inspektor ds. promocji, kultury i sportu oraz ds. obsługi Rady Miasta

Krystyna Szemiel

27

748510977

Podinspektor ds. zamówień publicznych

Ewa Cichocka

21

748510955

Inspektor ds. działalności gospodarczej oraz ds. zarządzania kryzysowego i oc

Beata Laskowska

13

748510969

Inspektor ds. ewidencji ludności i wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Anna Markiewicz-Polonieska

17

 

Inspektor ds. kadr i zamówień publicznych

Kamila Sławetna-Gulka

24

748510968

Główny Specjalista ds. informatyki

Tomasz Rybiński

25

748510967

Inspektor ds. obrotu nieruchomościami gminnymi

Joanna Wiśniewska

30

748510963

Inspektor ds. obrotu nieruchomościami gminnymi

Małgorzata Magoń

30

748510963

Podinspektor ds. ochrony środowiska i infrastruktury miejskiej

 

20

748510964

Podinspektor  ds. leśnictwa

Łukasz Meljon

20

748510964

Inspektor ds. inwestycji miejskich

Marta Kielar

28

748510959

Specjalista ds. inwestycji miejskich

 

28

748510959

Inspektor ds. remontu mieszkaniowego zasobu gminy i ochrony środowiska

Piotr Wojnowski

15

748510965

Samodzielny referent ds. zarządzania cmentarzem  komunalnym

Marek Piniek

26

748510966

 

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja