Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Kasa i rachunek bankowy

Opłaty za odpisy aktów stanu cywilnego, decyzje i zaświadczenia należy uiszczać na rachunek bankowy Urzędu Miasta – nr konta 67102050950000560200112532 PKO BP o/Wałbrzych.

 

KASA W URZĘDZIE MIASTA

przyjmuje należności wpłacane na wszystkie rachunki bankowe Gminy Jedlina-Zdrój bez dodatkowych opłat i prowizji.

W kasie Urzędu istnieje możliwość dokonywania opłat należności gminnych za pomocą kart płatniczych (Visa, MasterCard, Maestro).

Biorąc pod Państwa oczekiwania zmieniliśmy godziny funkcjonowania kasy.

 

Kasa czynna jest w następujące dni: 

Wtorek 8.00 – 16.50
Środa 8.00 – 13.00
Czwartek 8.00 – 13.00

Przerwy:

10.45 - 11.00
13.00 - 13.15
15.00 - 15.15

 

Przyjmowane są następujące opłaty lokalne i podatki:

  1) opłata za wieczyste użytkowanie, 
  2) podatek od nieruchomości,
  3) podatek rolny,
  4) podatek leśny,
  5) podatek od środków transportu,
  6) opłata za korzystanie z cmentarza komunalnego,
  7) opłata za czynsz najmu - najemców lokali gminnych, czynsz dzierżawny,
  8) opłaty skarbowe,
  9) inne należności wpłacane na konto gminy.

 

W kasie można również pobrać Kartę Użytkownika PSZOK. Kartą tą należy się okazać w punkcie PSZOK (w firmie „Stępień –Transport”, ul. Kłodzka 29D) przed oddaniem odpadów. Na karcie zapisane będą ilości oddanych odpadów oraz obowiązujące limity na gruz i opony. W celu sprawdzenia limitów oraz historii wizyt w PSZOK należy pobrać aplikację EcoHarmonogram. W aplikacji tej zamieszczony jest także harmonogram odbioru odpadów spod nieruchomości oraz poradnik jak sortować odpady. 

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja