Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

E-usługi

E-usługi w Gminie Jedlina-Zdrój

Gmina Jedlina-Zdrój rozpoczęła realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Jedlina-Zdrój”w ramach Regionalnego Programu...

O projekcie

Projekt pn. „Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Jedlina-Zdrój”, nr RPDS.02.01.04-02-0021/16

dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne” Działania nr 2.1. „E-usługi publiczne” Podziałania nr 2.1.4.  „E-usługi publiczne – ZIT AW”

 

Gmina Jedlina-Zdrój rozpoczęła realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Jedlina-Zdrój”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne” Działania nr 2.1. „E-usługi publiczne” Podziałania nr 2.1.4. „E-usługi publiczne – ZIT AW”.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego podpisano w dniu 13 lipca 2017 r. umowę z wykonawcą projektu: Konsorcjum Firm utworzonym przez Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. z Warszawy oraz Software Development Center Public Sp. z o.o. z Warszawy.

Projekt zakłada także wytworzenie i wdrożenie Systemu e-Urząd i Systemu e-Turystyka oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Beneficjenta z zakresu obsługi wdrożonego systemu informatycznego.

W ramach e-urzędu powstanie oprogramowanie pozwalające realizować przez Urząd Miasta zaplanowane w projekcie e-usługi publiczne. Dzięki wdrożeniu projektu mieszkaniec Jedliny-Zdroju, będzie miał możliwość załatwienia spraw urzędowych drogą elektroniczną, w tym w szczególności sprawdzenia stanu realizacji swojej sprawy, pozyskania informacji o rodzaju i wysokości należności, a także dokonania stosownych płatności. Realizacja projektu zakłada uruchomienie 33 usług on-line o różnym poziomie interakcji, które będzie można zrealizować za pomocą platformy ePUAP. W ramach systemu e-Turystyka będzie można m.in. dokonać rezerwacji usługi w wybranym obiekcie sportowo-turystycznym gminy, wyszukać trasy rowerowe, biegowe i narciarskie na terenie gminy, o różnej długości i różnym stopniu trudności, w zależności od oczekiwań klienta. Wdrożona zostanie także aplikacja mobilna, która będzie  prowadziła turystę po trasie wycieczki i umożliwi prezentację zwiedzanego obiektu.

Projekt przyczyni się także do upowszechnienia wykorzystania Internetu oraz narzędzi komunikacyjnych w życiu codziennym mieszkańców, przedsiębiorców i turystów.

W ramach projektu wykonana będzie modernizacja serwerowni w Urzędzie Miasta oraz modernizacja stanowisk pracy urzędników.

Całkowita wartość projektu wyniesie 1 050 000 zł; dofinansowanie z EFRR stanowi 892 500 zł, pozostała wartość to środki własne gminy Jedlina-Zdrój. Zakończenie wdrożenia projektu planuje się do 15 lutego 2018 roku.

 

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja