Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Zarządzanie kryzysowe

Trening systemu wczesnego ostrzegania mieszkańców

Opublikowano: 31.07.2017

BURMISTRZ MIASTA 
                  JEDLINA - ZDRÓJ                          
podaje do publicznej wiadomości:

 

Zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie  systemów wykrywania skażeń   i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów   w tych sprawach (Dz. U. z 2013, poz. 96) informuję, że zgodnie  z  Zarządzeniem Wojewody  Dolnośląskiego 

w dniu:

 1 sierpnia 2017 roku

 

zostanie przeprowadzony wojewódzki trening systemu wczesnego ostrzegania, polegający na wyemitowaniu sygnału akustycznego - modulowanego dźwięku syreny w okresie 3 minut.

godz. 17:00 „Ogłoszenie alarmu”

                  

 

Trening ma na celu uczczenie 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz sprawdzenie funkcjonowania systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców. 

 

 

                                              Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój
 
                                              /-/ Leszek Orpel

 

 

Jedlina-Zdrój, 31 lipca 2017 r.

 
Alarmy 1
 Alarm 2

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja