Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Gospodarka

JEDLINA–ZDRÓJ oferuje atrakcyjne tereny inwestycyjne uwzględniające podstawowe funkcje określone dla tych terenów w „Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy" oraz w aktualnych planach zagospodarowania przestrzennego w szczególności:

  1. pod obiekty uzdrowiskowo-wypoczynkowe,
  2. hotele,
  3. pensjonaty,
  4. mieszkalnictwo wielorodzinne i jednorodzinne,
  5. turystykę i rekreację oraz usługi gastronomiczno-handlowe,
  6. inwestycje gospodarczo- przemysłowe.

Kontakt:

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

Ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój

urzad@jedlinazdroj.eu

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja