Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Gospodarka odpadami

 

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania. Od 1 lipca 2014 r. obowiązuje ustawa o utrzymaniu w czystości i porządku w gminie zobowiązująca gminy do zorganizowania nowego systemu zagospodarowania odpadów. 

 

INFORMACJE O PROWADZĄCYM PUNKT

SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

 „Stępień –Transport” Radosław Stępień
Ul. Kłodzka 29D
58-330 Jedlina-Zdrój
 
godziny przyjmowania odpadów:
od pn. – pt. – 1000-1600
w soboty od 1000-1400
 

ADRES PUNKTU ODBIORU ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO 

ul. Kłodzka 29D

58-330 Jedlina-Zdrój

 
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 

 

 

 

pdfNowe zasady gospodarki odpadami, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [203.81 KB]

 

 

Ikona pdfDeklaracja ( obowiązuje od 1 kwietnia 2021 r.), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [204.65 KB]

 

Ikona pdfHarmonogram wywozu odpadów, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.89 MB]


 

ODPADY ODBIERANE w PSZOK-u

 • papier i tektura
 • tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe
 • szkło
 • odpady zielone
 • przeterminowane leki
 • chemikalia i opakowania po chemikaliach
 • farby i opakowania po farbach
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • gruz
 • zużyte opony

 

PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o., ul. Św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław

 

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH, BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA POCHODZĄCYCH Z TERENU GMINY JEDLINA-ZDRÓJ

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych powinny być zagospodarowywane w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych, odpowiednio: w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania – odpady zmieszane, w kompostowni – odpady zielone, pozostałości z sortowania przeznaczone do składowania – na składowisku.

Zgodnie z zapisami Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Województwa Dolnośląskiego odpady zmieszane, zielone oraz pozostałości z sortowania przeznaczone do składowania przekazywane są do regionalnych instalacji przetwarzania na terenie regionu południowego

Odpady zmieszane:

 1. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Wałbrzychu ul. Beethovena
 2. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, Zawiszów, 58-100 Świdnica
 3. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Ścinawce Dolnej, Ścinawka Dolna, 57-409 Radków

Odpady zielone:

 1. Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów (Kompostownia) w Zawiszowie, Zawiszów, 58-100 Świdnica
 2. Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów (Kompostownia) w Ścinawce Dolnej, Ścinawka Dona, 57-409 Radków

 

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku osiągnięte przez Gminę Jedlina-Zdrój w 2018 r.

ROK 2018

 

 

Poziom dopuszczalny- wymagany

Poziom osiągnięty przez gminę Jedlina-Zdrój

 

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

 

 

40%

 

 

7%

 

Poziom recyklingu                                    i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła

 

30%

 

34%

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

 

 

50%

 

 

87%

 

 

ADRESY PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH LUB ZAKŁADÓW PRZETWARZANIA TAKICH ODPADÓW

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych (adresy pozyskano ze stron internetowych)

 L.p.

Nazwa podmiotu

Adres

Rodzaj przyjmowanych odpadów

1.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami EKOVITA Pietrzak Jolanta

ul. Sienkiewicza 27

56-120 Brzeg Dolny

tel. 71 352 89 70

folia odpadowa, sznurek

2.

Sinoma Jakub Oettingen

ul. Brzeska 2

31-998 Kraków

tel. 012 644 19 02

folia odpadowa

3.

FOTEKTWORZYWA Kazimierz Fotek

Henrysin 3

05-170 Zakroczym

tel. 22 853 413

kom. 604 648 463, 606 115 119

folia odpadowa, sznurek

4.

ZUH LoBo Grzegorz Paszkiewicz

ul. Targowa 7

26-700 Zwoleń

tel. 696 441 199, 734 160 010

folia odpadowa, sznurek

5.

Eko Spektrum Wojciech Jarczak

ul. Wspólna 1

45-837 Opole

tel. 606 967 774

folia odpadowa

6.

INTEREKO Sp. z o.o.

ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4

45-828 Opole

tel. 77 402 49 61

zużyte opony, folia odpadowa

7.

Remondis Opole Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów

Al. Przyjaźni 9,

45-573 Opole

tel. 77 453 62 62

folia odpadowa, sznurek

8.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-UsługoweKomart Sp. z o.o.

ul. Szybowa 44

44-193 Knurów

tel. 32 235 11 83 w. 1, 2

folia odpadowa, sznurek, zużyte opony

9.

Ekoplast-Produkt Sp. z o.o.

ul. Frysztacka145

43-400 Cieszyn

tel. 33 858 00 75

folia odpadowa, sznurek, zużyte opony

10.

FOLTRANS Piotr Włodarczyk

ul. Kolejowa 36

64-020 Czempin

tel. 692 335 828

folia odpadowa, sznurek, zużyte opony

11.

Jopek recykling

Dawid Jopek

Fabianów,

ul. Przemysłowa 12,

63-330 Dobrzyca

tel. 667 429 619

724569 561

 

folia odpadowa, sznurek, zużyte opony

12.

Zakład Wtórnego Obrotu Zużytym Ogumieniem

Wojciech Mądrzycki

ul. Rogoźnicka 34

58-150 Goczałków

tel. 74 855 95 85

zużyte opony

 

 

 

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja