Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

LGD Partnerstwo Sowiogórskie

 

 

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Uchwała Nr V/27/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przystąpienia Gminy Jedlina-Zdrój do Stowarzyszenia- Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo Sowiogórskie"., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [188.00 KB]

UCHWAŁA NR VIII/40/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Jedlina - Zdrój do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” w okresie programowania 2014 – 2020, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [174.31 KB]

 

 Szanowni Państwo

Informujemy o akceptacji przez Instytucję Wdrażającą terminu I naboru wniosków w ramach przedsięwzięć przewidzianych do realizacji podczas konkursu w I półroczu 2017r.
 
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” uprzejmie informuje, iż w terminie  04 - 18 maja 2017r. zostanie przeprowadzony nabór wniosków dla osób zainteresowanych otrzymaniem wsparcia finansowego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - poddziałanie 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
 
Nabór ogłoszony został na działania:               
  1. Duże projekty: 1 900 000,00 zł.
·  Budowa, remont, wyposażenie obiektów i miejsc związanych z rozwojem obszaru w oparciu o lokalne zasoby / 1,14 mln zł
·  Budowa, remont, wyposażenie obiektów i miejsc służących rozwojowi społeczności lokalnej / 760 tyś. zł
  1. Rozwój przedsiębiorstw: 1 200 000,00 zł.
·  Rozwój podmiotów gospodarczych / 1,2 mln. zł
  1. Podejmowanie działalności: 400 000,00 zł.
·   Wspieranie tworzenia nowych podmiotów 400 tyś. zł
  1. Granty: 150 000,00 zł.
·   Działania rozwijające potencjał społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych oraz edukacja przyrodnicza i klimatyczna / 75 tyś. zł
·   Tworzenie i rozwijanie oferty promocyjnej regionu w oparciu o zasoby lokalne Gór Sowich /75 tyś zł
Beneficjentami działań mogą być przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne chcące rozpocząć działalność gospodarczą, JST, NGO oraz inne  podmioty określone w Lokalnej Strategii Rozwoju.
 
 

Ogłoszenie_nr_1 - BUDOWA, REMONT, WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW I MIEJSC ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM OBSZARU W OPARCIU O LOKALNE ZASOBY, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [666.95 KB]

Ogłoszenie_nr_2 - BUDOWA, REMONT, WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW I MIEJSC SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [666.88 KB]

Ogłoszenie_nr_3 - PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [654.47 KB]

Ogłoszenie_nr_4 - ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [667.84 KB]

Ogłoszenie_nr_5 - PROJEKT GRANTOWY, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [657.03 KB]

Ogłoszenie_nr_6 - PROJEKT GRANTOWY, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [658.07 KB]

 

Na naszej stronie www.partnerstwo-sowiogorskie.pl umieszczone zostały szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania wniosków.

 

Serdecznie zapraszamy

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”

ul. Dworzec PKP 1/3

58-321 Jugowice

Tel.  74 87 16 150

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja