Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

O GMINIE

 

Jedlina-Zdrój to miasto uzdrowiskowe w województwie dolnośląskim w powiecie wałbrzyskim, blisko pięciotysięczne miasto położone na południowym zachodzie województwa dolnośląskiego w pobliżu granicy z Czechami, na Przedgórzu Sudeckim pomiędzy pasmami Gór Wałbrzyskich i Gór Sowich, w obrębie dolin rzek Bystrzycy oraz Jedliny. Powierzchnia miejscowości wynosi około 17 km2.

 

Dane statystyczne:

Ludność (2020 rok)  – 4816

Dochody ogółem budżetu gminy na 1 mieszkańca w zł – 5469

Wydatki ogółem budżetu gminy na 1 mieszkańca w zł – 4999

 

Edukacja 2019/20

Placówki wychowania przedszkolnego – 2

Szkoły podstawowe – 1

 

Rynek pracy

Bezrobotni zarejestrowani XII/2020 – 142

Kobiety – 64

Mężczyźni – 78

Do 25 roku życia – 17

Do 30 roku życia –  29

Powyżej 50 roku życia – 34

 

Miejscowość leży w strefie klimatu podgórskiego łagodnego; obszar miejscowości znajduje się w strefie występowania wód zwykłych i mineralnych - szczawów. Źródła wody mineralnej odkryto w XVI wieku; doceniono ich właściwości lecznicze - miejscowość z biegiem czasu stała się popularnym uzdrowiskiem. W początkach XIX w. Jedlina słynąca do tej pory głównie ze źródeł, stopniowo zaczyna przekształcać się w ośrodek tkactwa i górnictwa. Jedlina nabiera znaczenia jako ośrodek turystyczny posiadając dobre zaplecze, wiele: pensjonatów, schronisk i domów turystycznych.

Dzisiaj Jedlina-Zdrój to jedno z 46 polskich miast uzdrowiskowych. Leczone są tu schorzenia kardiologiczne choroby: narządów ruchu, układów: oddechowego, trawiennego i moczowego, wydzielania wewnętrznego i przemiany materii, cukrzyca, nerwice oraz zaburzenia psychosomatyczne. Placówki lecznictwa to: nowoczesny szpital uzdrowiskowy, ośrodki sanatoryjno-wypoczynkowe i zakład przyrodoleczniczy. Jest to funkcja wiodąca Jedliny-Zdroju, funkcjami uzupełniającymi są funkcje: turystyczna, usługowa, rolnicza, przemysłowa, gospodarki leśnej. Obszary zurbanizowane okolone są lasami, które zajmują około 50% jej powierzchni.

Do najważniejszych, najchętniej oglądanych i odwiedzanych zabytków na terenie Jedliny-Zdroju zalicza się:

zespół pałacowo-parkowy w Jedlince. Pałac z 1615 r. z aleją lipową, dziedzińcem z reliktami treflowej fontanny, oficyną mieszkalną oraz zabudowaniami folwarcznymi, plac Zdrojowy z Domem Zdrojowym przebudowywanym i modernizowanym, zabytkowy Kościół poewangelicki - wzniesiony w latach 1861-1863 jako bazylika w stylu architektury berlińskiej inspirowanej włoską architekturą romańską, z wnętrzem na wzór bazyliki starochrześcijańskiej. Bryła kościoła stanowi dominujący akcent w krajobrazie miasta z wysoką wieżą i bocznymi nawami, dworce kolejowe z tunelami o długości około 1600m, budynek poczty z 1889r., z ozdobną elewacją, remiza strażacka z dzwonnicą i wozownią, liczne XIX wieczne domy i wille.

 

 

LOKALIZACJA I KOMUNIKACJA

 

       Jedlina-Zdrój graniczy: od północy - z gminą Wałbrzych, od zachodu z gminą Mieroszów, od wschodu z gminą Walim, od południa z gminą Głuszyca. Jedlina-Zdrój nie sąsiaduje bezpośrednio z Czechami, odległość od granicy jest niewielka; przejścia graniczne zlokalizowane są w Głuszycy Górnej w odległości ok. 8 km (przejście turystyczne) oraz w Golińsku w odległości ok. 25 km (przejście drogowe).

       Po Jedlinie kursują autobusy komunikacji miejskiej z Wałbrzycha, łączące miasto z Wałbrzychem, Jedlinką, Głuszycą i Walimiem. Przez miasto biegnie również czynna w ruchu pasażerskim linia kolejowa Kłodzko - Wałbrzych, obsługiwana autobusami szynowymi przez samorządowe Koleje Dolnośląskiej. Dodatkowo w toku trwa zaawansowana odbudowa linii kolejowej nr 285 Wrocław Gł. - Świdnica – Jedlina-Zdrój. Budowany jest nowy przystanek osobowy przy ul. Bolesława Chrobrego , odtwarzana stacja Jedlina-Zdrój w zakresie układu torowego umożliwiającego wykonanie zmiany czoła pociągu pasażerskiego w relacji Wałbrzych Główny – Jedlina-Zdrój – Świdnica Kraszowice oraz zapewniającego przejazd w relacji Świdnica Kraszowice – Jedlina-Zdrój – Głuszyca z prędkością min. 50km/h.  Perony przystosowywane są dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Linia 285 ma charakter kolei górskiej. Różnica poziomów (przewyższenie) pomiędzy krańcowymi stacjami linii - Świdnicą Kraszowice a Jedliną Zdrój sięga 200 m. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec 2022 roku.

       Pod względem ilości dróg komunikacyjnych, obszar miejscowości jest dobrze skomunikowany. Do dróg komunikacji o podstawowym znaczeniu zaliczyć należy drogi: wojewódzkie: 381, relacji Wałbrzych - Kłodzko i 383 relacji Jedlina-Zdrój - Dzierżoniów. Przez teren miejscowości przebiegają linie kolejowe: czynna, relacji Wałbrzych-Kłodzko; na trasie tej linii znajdują się dwa tunele kolejowe: pierwszy pod górą Mały Kozioł i drugi pod górą Wawrzyniak oraz nieczynna relacji Jedlina-Zdrój - Świdnica - Wrocław.

       Wartością Jedliny jest sprzyjające jej położenie ze względu na dobre połączenia komunikacyjne i bliskość od większych aglomeracji miejskich: Wałbrzych - 130 000 mieszkańców w odległości około        8 km, Świdnica - 60 000 mieszkańców, około 20 km, Wrocław - 700 000 mieszkańców, około 70 km. Przez sąsiadujący Wałbrzych przebiega droga krajowa nr 35, a we Wrocławiu jest międzynarodowe lotnisko. Stosunkowo niewielkie są też odległości do stolic sąsiednich państw: do Pragi jest około 250 km, a do Berlina około 320 km.

 

 mapa


 DLACZEGO WARTO U NAS ZAINWESTOWAĆ?

·         sprzyjające położenie ze względu na dobre połączenia komunikacyjne i bliskość od większych aglomeracji miejskich jak Wałbrzych, Świdnica, Wrocław;

·     bliskość funkcjonujących zakładów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;

·     otwartość władz gminnych na propozycje współpracy

·     Funkcja uzdrowiskowa miasta - Jedlina-Zdrój posiada status uzdrowiska i znajduje się w strefie występowania wód zwykłych i mineralnych - szczawów. Leczone są tu schorzenia kardiologiczne.

·     Posiadamy na sprzedaż nieruchomości gruntowe z przeznaczeniem pod zabudowę usług lecznictwa uzdrowiskowego z dopuszczeniem usług turystyki o łącznej powierzchni prawie 4 hektarów;

·   Funkcja turystyczna miasta - Bogata infrastruktura do rozwoju aktywnych form wypoczynku m.in. Czarodziejska Góra Relax, Całotroczny Tor Saneczkowy, Wyciąg Narciarski, Kompleks Sportowo-Rekreacyjny, szlaki pieszo-rowerowe, ponad 100 km tras rowerowych, rowerowy tor typu Singletrack, Skate Park, Wieża Widokowa na Borowej. Jedlina-Zdrój znana jest także z organizacji imprez o zasięgu krajowym jak biegowy półmaraton górski, zawody petanque czy Dolnośląski Festiwal Zupy.

 

WSPARCIE MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ DLA INWESTORÓW

 

Inwestorzy zainteresowani nabyciem nieruchomości inwestycyjnych na terenie miasta, których zakres działalności jest zgodny z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, mogą liczyć na wsparcie miasta w zakresie uzyskania kompleksowej publicznej informacji na temat oferty inwestycyjnej na terenie miasta Jedlina-Zdrój oraz pomocy w bieżącym działaniu inwestora. Ewentualne uwagi co do zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania, które ograniczałby możliwości inwestowania przyszłego inwestora a zgodne są z kierunkami rozwoju ujętymi w Strategii Rozwoju Gminy Jedlina-Zdrój można zgłaszać w tutejszym Urzędzie.  

 

Wsparcie na poziomie regionalnym:

DAWG – Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, certyfikowany partner Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu jest partnerem władz samorządowych województwa dolnośląskiego, który pośredniczy w kontaktach pomiędzy inwestorami zainteresowanymi rozpoczęciem działalności w regionie, a samorządami i jednostkami dysponującymi terenami inwestycyjnymi bądź właściwą infrastrukturą.

Wsparcie na poziomie krajowym:

PAIH - Polska Agencja Inwestycji i Handlu której misją jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH). Oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego projektów biznesowych, a także pomaga w pokonywaniu procedur administracyjnych dotyczących konkretnych przedsięwzięć, opracowaniu rozwiązań prawnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji oraz wiarygodnych partnerów i dostawców. PAIH zapewnia również dostęp do instrumentów finansowych, w tym ubezpieczeń oferowanych przez instytucje zrzeszone w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju. Szczegółowe informacje na www.paih.gov.pl

 

OFERTA LOKALIZACYJNA GMINY JEDLINA-ZDRÓJ

Gmina Jedlina-Zdrój posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dostępny na stronie www.bip.jedlinazdroj.eu

 

Gmina w swojej ofercie posiada atrakcyjne nieruchomości gruntowe:

·         pod obiekty uzdrowiskowo-wypoczynkowe,

·         hotele,

·         pensjonaty,

·         mieszkalnictwo wielorodzinne i jednorodzinne

 

Ikona pdfoferta, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.49 MB]

Aktualne ogłoszenia o przetargach można sprawdzić tu:   link do przetargów

 

Kontakt:

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

Ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój

PUNKT OBSŁUGI INWESTORA

Joanna Wiśniewska, telefon: 74 8510963

nieruchomości@jedlinazdroj.eu

www.bip.jedlinazdroj.eu

www.jedlinazdroj.eu

 

 

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja