Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Czyste powietrze

 
 
    logo
       Zapraszamy Państwa do korzystania z Punktu informacyjno-konsultacyjnego w zakresie realizacji Programu Rządowego "Czyste Powietrze".
 
Czyste powietrze
Z dniem 3 stycznia 2023 r. wchodzą nowe warunki Programu, a możliwość dofinansowania wynosi nawet do 136 200 zł.
Beneficjenci
1. Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:
1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
A) 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
B) 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył czterdziestokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.
Poniżej mogą Państwo się przekonać jak łatwo złożyć wniosek o dofinansowanie.
Tabela czyste powietrze
  
         Dodatkowo zapraszamy chętne osoby – zainteresowane możliwością skorzystania z Programu do działającego w naszej Gminie Punktu Konsultacyjnego „Czyste powietrze”.
Jesteśmy dostępni dla Państwa w budynku Urzędu Miasta przy ul. Poznańskiej 2 – wizyty osobiste po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Informacje można uzyskać pod numerem tel. 74 88 55 054 lub za pośrednictwem email
Więcej informacji na stronach:
Lista urządzeń i materiałów (ZUM) https://lista-zum.ios.edu.pl/
Audytorzy energetyczni PEEE https://www.peee.gov.pl/pl
Akademia Czystego Powietrza:
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja