Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Czyste powietrze

 

 

    logo

17 czerwca br. w Centrum Kultury odbyło się spotkanie z mieszkańcami naszej Gminy w ramach podpisanego Porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, a samorządem dotyczącym uruchomienia Punktu informacyjno-konsultacyjnego w zakresie realizacji Programu Rządowego "Czyste Powietrze".

Podczas spotkania m.in. z Doradcą Energetycznym WFOŚiGW we Wrocławiu - p. Radosławem Mucha, mieszkańcy mieli możliwość uzyskania szczegółowych informacji na temat zasad przystąpienia do programu, warunków i formach dofinansowania do wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji budynków.

Prezentacja ze spotkania do pobrania:

 

            Jednocześnie przypominamy, że Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielem lub współwłaścicielem domu mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł, a jego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Dotacje w programie "Czyste Powietrze" realizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska można przeznaczyć na wymianę, zakup i montaż źródeł ciepła, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową oraz dokumentację projektową i audyt energetyczny.

 

        Dodatkowo zapraszamy chętne osoby – zainteresowane możliwością skorzystania z Programu do działającego w naszej Gminie Punktu Konsultacyjnego „Czyste powietrze”.

Jesteśmy dostępni  dla Państwa w budynku Urzędu Miasta przy ul. Poznańskiej 2 – wizyty osobiste po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Informacje można uzyskać pod numerem tel. 74 88 55 054 lub za pośrednictwem email

jedlinaczystepowietrze@jedlinazdroj.eu

więcej informacji na stronach:

https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/

https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/   (kalkulator grubości izolacji)

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja