Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Ochrona środowiska

 
W dzisiejszych czasach każdy z nas, z roku na rok, wytwarza coraz więcej odpadów, które nieprawidłowo zagospodarowane mogą stanowić bardzo duży problem dla naszego życia i zdrowia, jak i dla środowiska, w którym żyjemy.
Obecnie na świecie bardzo silny nacisk kładzie się na wprowadzanie i potęgowanie zrównoważonego rozwoju w gospodarce jak i w codziennym życiu. Świadomość zagrożenia jakie niesie niewłaściwy sposób gospodarowania i wykorzystania środowiska naturalnego, może prowadzić do jego szybkiej i nieodwracalnej degradacji. Na problemy związane m.in. z nadmierną eksploatacją zasobów naturalnych oraz zanieczyszczaniem elementów środowiska, zaczęto zwracać szczególną uwagę i postanowiono stopniowo wprowadzać technologię i odpowiednie sposoby gospodarowania, które mają zminimalizować niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne. Strategia działań zrównoważonego rozwoju jest szczególnie propagowana i wdrażana w krajach UE. 
 
Ochrona środowiska Ochrona środowiska
 
W Polsce przykładem na prośrodowiskowe, zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, są działania wynikające z nowelizacji ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Zmiany jakie niosą za sobą nowelizacje tych ustaw, znacznie zbliżają nasz kraj do standardów w ochronie środowiska, jakie występują w krajach zachodnich, jak również są one próbą wyrobienia w naszym społeczeństwie odpowiedniego poziomu świadomości ekologicznej, odpowiedzialności za stan i jakość środowiska naturalnego w jakim wszyscy żyjemy.
Biorąc pod uwagę obowiązujące normy i wymagania prawne, jak również widząc nadrzędny cel zmian jakie następują, przez swoje działania próbuje wpłynąć na mieszkańców Jedliny-Zdrój, przedstawiając im przystępny schemat postępowania, jaki każdy mieszkaniec będzie mógł wykorzystać i wdrożyć w swoje codzienne życie, aby stopniowo wprowadzać prawidłowe modele gospodarowania oraz poprawiać kondycje środowiska.
 
Obecnie w Jedlinie-Zdrój funkcjonuje system segregacji odpadów. Każda nieruchomośc posiada cztery rodzaje pojemników na odpady: na papier, na odpady zmieszane, na szkło oraz jeden pojemnik na tzw. odpady surowcowe suche, do których zaliczamy: tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe.
 
Codzienne, właściwe gospodarowanie odpadami nie powinno się nam kojarzyć z problemem, tylko z dobrze wykonanym zadaniem, które wykonujemy w szczególności dla siebie, swoich dzieci jak i dla innych mieszkańców. Zmieniając swoje nawyki, przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska, większego odzysku surowców, mniejszej ilości odpadów zalegających na składowiskach. 
Musimy sobie uświadomić, że samodzielnie segregując odpady a następnie właściwie się ich pozbywając, przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska, wpływając na obniżenie kosztów produkcji produktów i energii. W dzisiejszych czasach społeczeństwo, które dba o kondycję swojego otoczenia, wpływa znacząco na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej gminy w oczach przedsiębiorców, którzy coraz częściej wybierają tereny pod inwestycje pod kątem ich otoczenia i postaw prośrodowiskowych.
Poprawnie segregując odpady powinniśmy mieć poczucie dobrze wykonanej pracy i dumy, ponieważ wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze otoczenie.
Ochrona środowiska
Ochrona środowiska
Treść
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja