Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Fundusze zewnętrzne

Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w uzdrowisku Jedlina-Zdrój

Opublikowano: 27.11.2012

W dniu 12 grudnia 2011 r. Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podpisał umowę o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 – Priorytet IX Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego śląska („MIASTA"), Działanie 9.2. „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców".

W ramach Projektu rewitalizacji poddanych zostanie 13 budynków wielorodzinnych: przy ul. Piastowskiej 31, Kłodzkiej 69, Chrobrego 12, Chrobrego 18, Moniuszki 23, Noworudzkiej 8, Sienkiewicza 2, Sienkiewicza 2A, Świdnickiej 15, Kłodzkiej 44, Chrobrego 21, Chrobrego 22 oraz Zakopiańskiej 3. W zależności od potrzeb i pilności spraw remontowych wykonane zostaną między innymi dachy budynków, elewacje, klatki schodowe, instalacje techniczne.
W 2011 roku zakończone zostały prace w budynkach przy ul. Chrobrego 12 i 18, Kłodzkiej 69 oraz Piastowskiej 31. W grudniu zakończony został remont dachu w budynku przy ul. Noworudzkiej 8. W pozostałych budynkach trwają prace projektowe lub remontowe.
Planowany termin zakończenia całego Projektu to koniec 2012 roku. Całkowita wartość Projektu to 1228450,16 zł, dofinansowanie na poziomie 58,8 %, nie więcej niż 700665,64 zł.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013.
 
RPO DS

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja