Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Fundusze zewnętrzne

Po okresie zimowym wznowione zostały prace przy realizacji projektu pn. „Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno – Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju – Etap II". W ramach zadania „Modernizacja terenu przy uzdrowiskowej pijalni wód mineralnych w Parku Zdrojowym i Placu Zdrojowego" wykonywane są prace przy budowie hali spacerowej z oranżerią, gdzie wstawione zostały okna i drzwi, wykonana została wylewka betonowa podłóg.

Modernizacja terenu przy uzdrowiskowej pijalni wód mineralnych w Parku Zdrojowym i Placu Zdrojowego

Opublikowano: 29.11.2012

Do końca marca wykonane zostaną prace dekarskie, prace wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne. Zagospodarowanie terenu nastąpi do końca marca poprzez wykonanie nawierzchni i nasadzeń zieleni, montaż informatora zdrojowego, ławek i lamp. Także na koniec marca planowane jest zakończenie zadania dotyczącego przebudowy istniejącego obiektu remizy strażackiej, gdzie do wykonania pozostały prace wykończeniowe wewnętrzne oraz nasadzenia zieleni.
Natomiast w Parku Północnym oraz na stoku położonym poniżej ul. Pięknej dokończone zostaną prace wykończeniowe między innymi przy „poidełku", zamontowane zostanie oświetlenie groty oraz uporządkowana zostanie roślinność.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013.
 
RPO WDS

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja