Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Fundusze zewnętrzne

Spotkania dotyczące usług publicznych świadczonych przez Gminę Jedlina-Zdrój

Opublikowano: 25.07.2013

Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój zaprasza mieszkańców zainteresowanych poprawą jakości świadczonych przez gminę usług do udziału w spotkaniach diagnozujących poziom usług i kierunki potrzebnych zmian.

Diagnoza będzie prowadzona przez pracowników "EU-CONSULT" Sp. z o.o. w ramach realizacji I etapu projektu pn.: „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej". Badaniem zostaną objęte następujące usługi: edukacyjne, kulturalne, komunikacyjne, komunalne, związane z ochroną środowiska, a także ochroną zdrowia.
W związku z powyższym w dniu 6 sierpnia 2013 r. przeprowadzone zostaną spotkania z mieszkańcami naszej Gminy, których serdecznie zapraszamy, a w szczególności:
-      osoby pracujące i przedsiębiorców.
-      osoby bezrobotne,
-      osoby niepełnosprawne,
-      uczniów i studentów,
-      emerytów i rencistów,
-      członków rodzin wielodzietnych.
Badanie zostanie przeprowadzone w Sali Orła Białego pok. Nr 10 w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój. Spotkania będą miały charakter swobodnych rozmów/wywiadów z uczestnikami. Planuje się, iż każde spotkanie będzie trwało ok. 1h-1,5h i weźmie w nich udział 6-8 osób, zgodnie z poniższym harmonogramem:
 

Grupy mieszkańców

Godzina spotkania

Osoby pracujące

godz.   8:00

Osoby bezrobotne

godz.   9:30

Członkowie rodzin wielodzietnych

godz.  11:00

Emeryci i renciści

godz.  12:30

Uczniowie i studenci

godz.  14:00

Osoby niepełnosprawne

godz.  15:30

 

Celem spotkań jest przeprowadzenie badań na temat stanu wiedzy i postrzegania przez mieszkańców usług publicznych świadczonych na terenie gminy Jedlina-Zdrój w zakresie ich dostępności, skuteczności, kompleksowości, itp.
Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o zgłaszanie udziału w spotkaniach poprzez złożenie deklaracji udziału w BOK w Urzędzie Miasta Jedlinie-Zdroju. Zgłoszenia przyjmuje także p. Andżelika Sobusiak – koordynator projektu w gminie:
- telefonicznie pod nr tel. 074 8 455 215-216 lub,
- drogą email na adres bip@jedlinazdroj.eu.
Pragniemy zapewnić, iż spotkania mają charakter poufny - wszelkie wyrażone na nich opinie pozostaną anonimowe. Zależy nam bowiem, na Państwa opinii dotyczącej obecnie świadczonych usług oraz propozycji zmian w ww. obszarach w przyszłości. Wyniki diagnozy zostaną wykorzystane do doskonalenia jakości
i dostępności świadczonych usług.
 
 
Serdecznie zapraszamy
 

Projekt pod nazwą  „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

OPT

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja