Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Fundusze zewnętrzne

"Zdobądź z Nami Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy"

Opublikowano: 04.12.2013

Gmina Wałbrzych wraz z partnerami Polską Izbą Młodych Przedsiębiorców LOM Wrocław oraz Centrum Doradztwa i Rozwoju Kompetencji we Wrocławiu, realizuje od stycznia 2013 r. projekt, pn. „Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ICT jego mieszkańców”.

Na realizację projektu Partnerzy pozyskali 100% dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Aktualnie trwa nabór uczestników na zajęcia, które rozpoczną się w styczniu przyszłego roku.
W ramach projektu prowadzone są bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzycha, Boguszowa-Gorc, Szczawna-Zdroju, Jedliny-Zdrój, Głuszycy, Mieroszowa, Czarnego Boru, Starych Bogaczowic, Walimia, Radkowa, Świebodzic, Kamiennej Góry oraz Miasta i Gminy Nowa Ruda, którzy ukończyli, co najmniej 18 lat, posiadają co najwyżej średnie wykształcenie oraz nie posiadają udokumentowanej znajomości obsługi komputera. Mogą to być osoby zatrudnione, bezrobotne, emeryci, renciści, pełnoletni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci I stopnia studiów.
Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy mogą uzyskać bezpłatnie Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL - European Computer Driving Licence), potwierdzający nabycie przez nich umiejętności obsługi komputera na poziomie podstawowym lub zaawansowanym.
W ramach projektu oferowane są dwa rodzaje szkoleń komputerowych:
1) Szkolenia na poziomie podstawowym obejmujące następujące moduły:
• Moduł 2 - Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami
• Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów
• Moduł 4 - Arkusze kalkulacyjne
• Moduł 7 - Przeglądanie stron internetowych/komunikacja
2) Szkolenia na poziomie rozszerzonym obejmujące moduły:
• Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
• Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami
• Przetwarzanie tekstów
• Arkusze kalkulacyjne
• Użytkowanie baz danych
• Grafika menedżerska i prezentacyjna
• Przeglądanie stron internetowych i komunikacja.

Zajęcia są prowadzone przez trenerów posiadających certyfikat ECDL-Core lub z uprawnieniami egzaminatora ECDL. Każdy z uczestników projektu otrzyma pomoce dydaktyczne, zawierające komplet materiałów dla poszczególnych modułów. Szkolenia są prowadzone w kilku gminach Aglomeracji Wałbrzyskich jednocześnie. Uczestnicy mogą wybrać miejsce szkolenia najbliżej swojego miejsca zamieszkania. Zajęcia odbywają się w godzinach dopołudniowych oraz popołudniowych. Całość szkolenia obejmuje 16 spotkań.
Szczegółowe informacje o szkoleniach są dostępne na stronie internetowej projektu: www.komputeroweszkolenia.eu, jak również pod numerami telefonów:
668 065 808, 74 66 55 319 oraz w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, III piętro, pokój nr 304.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”, Poddziałanie 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
Odwiedź Nas na Facebooku: https://www.facebook.com/ict.aglomeracjawalbrzyska 
 
EFS

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja