Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Fundusze zewnętrzne

Kolejne inwestycje w naszym mieście

Opublikowano: 10.01.2014

Rozpoczęto realizację projektu pn. „Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap – III”, który obejmuje wykonanie 6 zadań inwestycyjnych.

Istniejąca architektura uzdrowiskowa, zasoby naturalne Gminy oraz jej przygraniczne położenie stwarzają korzystne warunki do rozwoju miasta jako Uzdrowiska oraz rozwoju usług turystycznych, a tym samym konieczne jest tworzenie nowych obiektów i atrakcji uzdrowiskowych, uzupełniających istniejącą infrastrukturę.
Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI – Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura).

ZADANIE 1
Rewitalizacja terenu centrum pomiędzy przystankami Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno - Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju ul. Jana Pawła II i Promenadą Uzdrowiskową.

W ramach tego zadania przeprowadzona zostanie min. modernizacja terenu przed Urzędem Miasta: przebudowany zostanie łącznik ze schodami pomiędzy ul. Jana Pawła II, a ul. Poznańską; wykonane zostaną nowe nasadzenia roślin; przebudowie ulegnie fontanna, a w jej okolicy ustawione zostaną ławki oraz kosze na śmieci; uporządkowany zostanie także teren przy obelisku, zostanie tam ustawiona postać z brązu; przebud"> 51e313eae400050afa001aa5ca6f3ad4.jpg ZADANIE 2
Centrum sportowo rekreacyjne dla dzieci
Przystanek Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju - Promenada Uzdrowiskowa.

Zadanie przewiduje modernizację placu zabaw położonego w Alei Niepodległości poprzez jego wyposażenie w nowe urządzenia zabawowe min. wieże, pomosty, przeplotnie, zjeżdżalnie, rurę zjazdową strażacką czy też drążki akrobatyczne. Planowane jest również wykonanie toalety ogólnodostępnej przystosowanej do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, teren będzie oświetlony oraz w"> 21178812b586cae9212db948353ce1cf.jpg ZADANIE 3
Leśne trasy Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju.

Zadanie obejmuje przede wszystkim zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie źródełka przy ul. Wałbrzyskiej poprzez wybudowanie boiska do gry w bule, wyposażenie w grill terenowy, ławki, kosze na śmieci oraz kamienne figurki zwierząt stanowiące atrakcję nie tylko dla mieszkańców, ale również dla turystów i kuracjuszy. Przewiduje się także budowę instalacji oświetleniowej terenu skałek, co przedstawiono na poniższej wizualizacji.

0d12935a0f15e513788012c9d4689a32.jpg ZADANIE 4
Miejsca postojowe z dojazdem na Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno- Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju – przystanek „Czarodziejska Góra”.

Inwestycja obejmuje budowę drogi – łącznika od ulicy Sienkiewicza do ul. Akacjowej, która ułatwi mieszkańcom dojazd do nieruchomości od strony ul. Wałbrzyskiej z ominięciem Centrum Uzdrowiska, a szczególnie przewężenia pomiędzy Placem Zdrojowym, a ul. Chojnowską. Ponadto wykonane zostaną miejsca postojowe dla samochodów osobowych (19 miejsc postojowych), które będą usytuowane przy "> 3c825168592a1513468ee4a9bd6fae29.jpg ZADANIE 4
Miejsca postojowe z dojazdem na Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno- Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju – przystanek „Czarodziejska Góra”.

Inwestycja obejmuje budowę drogi – łącznika od ulicy Sienkiewicza do ul. Akacjowej, która ułatwi mieszkańcom dojazd do nieruchomości od strony ul. Wałbrzyskiej z ominięciem Centrum Uzdrowiska, a szczególnie przewężenia pomiędzy Placem Zdrojowym, a ul. Chojnowską. Ponadto wykonane zostaną miejsca postojowe dla samochodów osobowych (19 miejsc postojowych), które będą usytuowane przy "> 20d6d563447b4873a7dd77c2842737b7.jpg ZADANIE 5
Przystanek Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju – Góry Wałbrzyskie.

Celem zadania jest zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Górniczej min. istniejącego placu zabaw i boiska. Na terenie objętym inwestycją zostaną ustawione ławki i kosze na śmieci, zostanie wymienione ogrodzenie oraz będą wyznaczone nowe ciągi komunikacyjne. Ponadto zostaną wykonane nowe nasadzenia roślin mające charakter dekoracyjny min. sosna górska, dereń biały, ligustr pospolity, irga dammera.

"> 6f1c4dbde5ec16a4f95889bcd2c72c6e.jpg
ZADANIE 6
Elementy informacyjno-reklamowe i wyposażenia Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno – Rekreacyjnego w Jedlinie – Zdroju.

Zadanie ma na celu poprawę dostępności do informacji turystycznej o naszym mieście oraz zachęcenie mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy do uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, artystycznych, sportowych i turystycznych realizowanych na obszarze Gminy.
Realizacja tego zadania obejmuje 8 elementów w skład których wchodzą:

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja