Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Fundusze zewnętrzne

Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap – III

Opublikowano: 02.04.2014

Głównym celem projektu pn. „Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap – III” jest podniesienie jakości architektury zdrojowej Gminy poprzez budowę i modernizację obiektów turystycznych i uzdrowiskowych. Przyczyni się to do uatrakcyjnienia miasta oraz pozwoli konkurować z innymi dolnośląskimi miejscowościami uzdrowiskowymi. Należy zaznaczyć, iż projekt przyczynia się także do podniesienia jakości usług uzdrowiskowych i turystycznych.

Dotychczas wykonano część prac w ramach zadania pn. „Leśne trasy Uzdrowiskowego Szlaku … ”. Wykonano prace umożliwiając lepsze odprowadzanie wód opadowych ze stoku od strony ul. Zakopiańskiej oraz w Parku Północnym, a w rejonie ulic F. Chopina i Pięknej ścieżki zostały wyłożone kostką brukową, betonową. Do zimowej obsługi tras zakupiono skuter śnieżny, który posiada również oprzyrządowanie do utrzymania tras biegowych.
 
Reklama
 
Przystąpiono do realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących: modernizacji terenu przed Urzędem Miasta, modernizacji placu zabaw położonego przy Alei Niepodległości, zagospodarowania terenu w sąsiedztwie źródełka przy ul. Wałbrzyskiej oraz istniejącego placu zabaw i boiska w rejonie ul. Górniczej. W ramach tych zadań wykonywane są prace rozbiórkowe oraz roboty ziemne. Ich ogólna wartość to około 1,16 mln zł, dofinansowanie wyniesie około 769 tys zł.
Trwają również prace związane z realizacją zadania pn. „Miejsca postojowe z dojazdem do Uzdrowiskowego Szlaku … ”, w ramach którego wykonano już roboty ziemne łącznika-dojazdu, ustawiono krawężniki oraz wykonano elementy odwodnienia. Do zrealizowania pozostało min. wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej oraz wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych, które będą usytuowane przy jezdni na wydzielonym placu wzdłuż ul. H. Sienkiewicza. Wartość zadania to około 429 tys zł, dofinansowanie wyniesie około 300 tys zł.
Rozstrzygnięto również przetarg na zadanie pn. „Elementy informacyjno reklamowe i wyposażenia Uzdrowiskowego Szlaku … ”, które ma na celu poprawę dostępności do informacji turystycznej o naszym mieście. Wykonawcy są w trakcie projektowania elementów niezbędnych do realizacji tego zadania. Wartość zadania to około 235 tys zł, dofinansowanie wyniesie około 165 tys zł.
Przewidywany termin zakończenia zadań inwestycyjnych to lipiec 2014 roku.

Całkowita wartość projektu: 1.929.716,10 PLN
„Wkład” Unii Europejskiej: 1.279.010,69 PLN
 

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja