Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Fundusze zewnętrzne

TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach

Opublikowano: 29.04.2014

Projekt realizowany jest dzięki uzyskaniu przez Gminę Wałbrzych dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)”, działanie 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową”.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju regionalnych produktów turystycznych poprzez wykreowanie e-usługi działającej i dostępnej w oparciu o zintegrowany system telebimów zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego. Projekt realizowany jest w formie partnerstwa między następującymi podmiotami:
- Gmina Wałbrzych – Lider projektu,
- Województwo Dolnośląskie,
- Gmina Jedlina-Zdrój,
- Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój,

 

- Gmina Boguszów-Gorce,
- Gmina Miejska Kamienna Góra,
- Gmina Kobierzyce,
- Gmina Walim,
- Gmina Radków,
- Gmina Długołęka,
- Gmina Kamienna Góra,
- Gmina Miejska Nowa Ruda.

Projekt obejmuje:
- zakup i montaż 5 szt. ekranów LED (telebimów), które zlokalizowane zostaną w Gminie Kobierzyce – 2 szt., a także w Gminie Wałbrzych, Wrocław i Długołęka.

oraz
- wyprodukowanie 25 szt. spotów informacyjnych promujących wydarzenia sportowo-kulturalne i atrakcje turystyczne.

Dzięki realizacji projektu zastosowane zostaną nowoczesne technologie informacyjne
i komunikacyjne przydatne w życiu codziennym administracji publicznej, mieszkańców oraz turystów odwiedzających Dolny Śląsk.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPDS.06.05.00-02-020/12-00, z późniejszymi zmianami:
Wartość całkowita projektu: 1 193 395,20 PLN
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 835 376,64 PLN
 
RPO

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja