Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Fundusze zewnętrzne

Zawarto umowę na opracowanie „Programu Gospodarki Niskoemisyjnej” dla Aglomeracji Wałbrzyskiej

Opublikowano: 16.07.2014

W dniu 25 czerwca 2014r. zawarto umowę z firmą ATMOTERM S.A., z siedzibą w Opolu na opracowanie „Programu Gospodarki Niskoemisyjnej” dla wybranych Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Opracowanie dotyczy 15 gmin wchodzących w skład AW, tj.: Gminy Wałbrzych, Gminy Boguszów-Gorce, Gminy Czarny Bór, Gminy Głuszyca, Gminy Jedlina-Zdrój, Gminy miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Lubawka, Gminy Mieroszów, Gminy miejskiej Nowa Ruda, Gminy Nowa Ruda, Gminy Stare Bogaczowice, Gminy Szczawno-Zdrój, Gminy Świebodzice, Gminy Walim.
Co to jest Program Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)?
PGN jest strategią, która określi kierunki działań w/w gmin w takich obszarach jak: transport, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka odpadami. Strategia ta opracowana zostanie na lata 2014-2020, a jej celem jest określenie sposobów zmniejszania emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery, pochodzących z różnych źródeł spalania paliw. Zaplanowanie właściwej polityki poprawy stanu środowiska naturalnego umożliwia osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych oraz środowiskowych. Działanie na rzecz lepszych warunków życia mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej, to główne przesłanie tworzonego opracowania.
Na opracowanie „Programu Gospodarki Niskoemisyjnej” dla AW, Gmina Wałbrzych pozyskała środki w ramach projektu nr 45/MOF/2/2013 pod tytułem "Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego".
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, którego źródłem jest Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013.
Prace nad opracowaniem dokumentu ruszą już w miesiącu lipcu. Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli NGO i wszystkie osoby zainteresowane do współpracy przy opracowywaniu dokumentu i brania udziału w konsultacjach społecznych. 
Przewidywany termin zakończenia prac nad „Programem Gospodarki Niskoemisyjnej” dla AW to 15.01.2015 r.
 
PT

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja