Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Fundusze zewnętrzne

Atrakcje Dolnego Śląska na telebimach

Opublikowano: 07.11.2014

Gmina Wałbrzych zakończyła realizację projektu „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej. Od miesiąca października działa 5 telebimów w gminach: Wałbrzych, Długołęka, Wrocław i Kobierzyce.

Obecnie na ekranach prezentowane są spoty dotyczące walorów turystyczno – kulturowych partnerów. W najbliższych dniach planowana jest produkcja nowych spotów, odnoszących się do aktualnych wydarzeń i imprez planowanych w poszczególnych gminach. Za przygotowywanie, emisję materiałów promocyjnych i monitorowanie pracy ekranów odpowiedzialny jest wyłoniony Operator Telebimów.
Celem projektu jest promocja i wsparcie rozwoju regionalnych produktów turystycznych poprzez wykorzystanie nowych narzędzi promocyjnych opartych o zintegrowany system telebimów zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego. Samorządy dzięki wykorzystaniu telebimów, będą mogły zaprezentować atrakcje turystyczne i kulturalne gmin, skutecznie docierając z informacją do dużej ilości potencjalnych klientów. Spoty zachęcą do odwiedzenia regionu, zapoznania się z jego historią oraz uczestnictwa w wydarzeniach i imprezach organizowanych przez partnerów.
Inicjatywa realizowana jest w formie partnerstwa pomiędzy następującymi podmiotami:
- Gmina Wałbrzych – Lider projektu,
- Województwo Dolnośląskie,
- Gmina Jedlina-Zdrój,
- Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój,
- Gmina Boguszów-Gorce,
- Gmina Miejska Kamienna Góra,
- Gmina Kobierzyce,
- Gmina Walim,
- Gmina Radków,
- Gmina Długołęka,
- Gmina Kamienna Góra,
- Gmina Miejska Nowa Ruda.
Projekt „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” był realizowany przez Gminę Wałbrzych ze środków dotacji Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)”, działanie 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową”.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPDS.06.05.00-02-020/12-00:
Wartość projektu: 1 219 637,00 PLN
Wartość dofinansowania: 853 745,90 PLN
 
RPO WD

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja