Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej | Jedlina Zdrój
Jesteś na: Gospodarka Wykorzystanie funduszy zewnętrznych Zintegrowany Program Transportu...

Fundusze zewnętrzne

Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

opublikowano: 14.04.2015 Burmistrzt Miasta Pan Leszek Orpel zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.
Na obszarze terytorialnym Aglomeracji Wałbrzyskiej (AW) problemem jest utrudniona dostępność do komunikacji publicznej, w tym brak bezpośrednich połączeń między partnerskimi gminami. Rozwiązanie tego zagadnienia wymaga zintegrowanego podejścia z uwzględnieniem powiązań funkcjonalnych. W związku z tym Aglomeracja Wałbrzyska przystąpiła do opracowania Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego. Prace nad dokumentem wymagały przeprowadzenia diagnozy potrzeb oraz zbadania możliwości dalszego rozwoju w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego AW. Takie podejście pozwoliło na przygotowanie projektu Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Opracowany dokument zawiera: plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego, politykę transportową, plan transportowy, analizę ekonomiczno-finansową oraz analizę uwarunkowań administracyjno-prawnych realizacji ww. przedsięwzięcia.
Konsultacje prowadzone będą od dnia 27.04.2015 r. do dnia 18.05.2015 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i wniosków przekazanych za pomocą załączonego formularza (plik doc).

Wypełnione formularze prosimy przekazać na adres e-mail: urzad@jedlinazdroj.pl lub dostarczyć do Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju, ul. Poznańska 2, pok. Nr 4 BOK w terminie do dnia 18.05.2015 r. (decyduje data wpływu).
Osoba koordynująca: Edward Serafin, tel. 74 84 55 215 wew. 31.
 
Powrót
Oferta Inwestycyjna
Galeria
Kalendarz imprez