Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Fundusze zewnętrzne

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - „Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” (ZPTP)

Opublikowano: 16.07.2015

Dokonując podsumowania konsultacji społecznych projektu „Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, dziękujemy serdecznie za liczne zainteresowanie wszystkim osobom, które zechciały zapoznać się i wyrazić swoją opinię na temat zaprezentowanych planów rozwoju transportu publicznego na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Dokument został opracowany w ramach projektu pn.: „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Zbiorowego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa przyznanych
w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Konsultacje przeprowadzono na obszarze 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (AW) w okresie od
27 kwietnia do 18 maja 2015 r. Dokument był udostępniony do wglądu w Urzędzie Miejskim
w Wałbrzychu, w formie elektronicznej za pośrednictwem portali internetowych gmin AW
oraz strony internetowej poświęconej Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Przeprowadzono szeroko zakrojoną kampanię informacyjną na temat opracowanego dokumentu oraz prowadzonych konsultacji społecznych, poprzez:
strony internetowe gmin partnerskich realizujących ZPTP,
stronę aglomeracja-walbrzyska.pl,
portal informacyjny: www.swidnica24.pl, www.jaworzynka.info, www.m.transinfo.pl, www.dziennik.swidnica.pl,
portal społecznościowy Facebook – profil Miasta Wałbrzycha;
ekrany reklamowe LED w autobusach miejskich,
Gazetę Wyborczą, Tygodnik Wałbrzyski, Tygodnik 30 minut
Radio RMF MAXXX Wałbrzych.
Na rzecz prowadzanych działań promocyjnych została przygotowana ulotka informacyjna w zakresie prowadzonych konsultacji społecznych, opisująca główne cele i założenia ZPTP. Jej kolportaż odbył się 14 maja br. wraz z tygodnikiem „DB 2010” na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Konsultacje przeprowadzono w formie przyjmowania propozycji, uwag i wniosków:
bezpośrednio w siedzibach gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej,
drogą elektroniczną na wskazane przez gminy AW adresy e-mail oraz poprzez ankietę
on-line opublikowaną na stronie Wykonawcy dokumentu (http://trako.com.pl/konsultacje.html),
telefonicznie – na dedykowany numer telefonu – 502 929 796, od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
pocztą tradycyjną – na wskazany adres korespondencyjny UM w Wałbrzychu,
ustnie – podczas spotkań konsultacyjnych, które zorganizowane zostały w Wałbrzychu oraz Świdnicy.
W okresie konsultacji społecznych Wykonawca dokumentu, firma Trako Wierzbicki i Wspólnicy S.J., prowadziła dyżur telefoniczny, w trakcie którego konsultant udzielał informacji i wyjaśnień
w zakresie projektu dokumentu.
Przeprowadzono dwa spotkania konsultacyjne, na których zaprezentowany został projekt dokumentu:
pierwsze odbyło się 7 maja 2015 o godz. 16.00 w Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia”
w Wałbrzychu
drugie zorganizowano 11 maja 2015 o godz. 17.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47 w budynku Urzędu Stanu Cywilnego.
W trakcie konsultacji, w dniu 7 maja o godzinie 12.00 w Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia”
w Wałbrzychu, odbyła się również konferencja transportowa skierowana do przedstawicieli gmin biorących udział w realizacji ZPTP oraz pozostałych interesariuszy, tj.: powiatów, przedsiębiorstw transportowych, organizacji pozarządowych oraz partnerów społeczno-gospodarczych. W trakcie spotkania zaprezentowano główne założenia opracowanego dokumentu. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wyrazić swoje opinie na temat ww. dokumentów, zasygnalizować główne potrzeby i problemy w tym zakresie.
W terminie konsultacji społecznych wpłynęły 63 uwagi/wnioski. Wśród nich:
uwzględniono 16 (w tym 5 częściowo),
nie uwzględniono 37,
10 uwag miało charakter opinii lub pytania.
Wszystkie uwagi opisano w załączniku „Raport (uzasadnienie) z konsultacji społecznych Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej – część planistyczna”
Należy zauważyć, że w trakcie wspomnianych spotkań konsultacyjnych padło bardzo dużo pytań oraz uwag o charakterze opinii na temat ZPTP. Z racji ich natury (brak wpływu na treść dokumentu) nie zostały one zaprezentowane w raporcie dot. konsultacji.

Załączniki:
 
 

Raport (uzasadnienie) z konsultacji społecznych Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej – część planistyczna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.28 MB]

Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (wersja po konsultacjach społecznych)., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [7.30 MB]

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja