Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Fundusze zewnętrzne

Rewitalizacja

Opublikowano: 30.04.2018

10 marca 2016 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Dolnośląskim i Gminą Jedlina-Zdrój dotycząca przyznania dotacji celowej w ramach projektu pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego” na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój.

Prace nad Programem trwały od kwietnia 2016 r. W ich trakcie zorganizowane zostały spotkania z mieszkańcami, konsultacje społeczne przygotowanego projektu dokumentu oraz prowadzone były działania promocyjne. Prace zostały zakończone przyjęciem Programu Rewitalizacji Uchwałą Nr XIX/108/16 Rada Miasta Jedlina-Zdrój. Program został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w zakresie jego zgodności z obowiązującymi Wytycznymi. W związku z powyższym Program Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój stał się podstawą ubiegania się o środki finansowe na realizację zadań, które zostały w nim wpisane. Treść dokumentu dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.
 
Więcej na temat projektu: http://www.rewitalizacja.jedlinazdroj.eu/
 
RPO DS

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja