Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Fundusze zewnętrzne

Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowiskowej części miasta Jedlina-Zdrój.

Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowiskowej części miasta Jedlina-Zdrój.

Opublikowano: 18.06.2018

Gmina Jedlina-Zdrój podpisała z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowiskowej części miasta Jedlina-Zdrój”.

logo
Gmina Jedlina-Zdrój podpisała z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowiskowej części miasta Jedlina-Zdrój”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej” Działania nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” Poddziałania nr 6.3.4 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt przewiduje uporządkowanie przestrzeni miejskiej, w tym budowę/przebudowę miejsc postojowych, ścieżek terenowych, uporządkowanie zieleni, nowe nasadzenia, modernizację Al. Niepodległości. Ponadto w ramach projektu planuje się remont i przebudowę budynków byłej rozlewni wód mineralnych i piwa na budynek socjalno-gospodarczy i gospodarczo-magazynowy, adaptację pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Sienkiewicza 1 na kiosk informacji turystycznej oraz dostosowanie wejścia do budynku Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Efektem projektu będzie rewitalizacja centrum Jedliny-Zdroju poprzez poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni, dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie zdegradowanych budynków i nadanie im nowych funkcji między innymi na cele turystyki. Celem projektu jest rewitalizacja centrum Jedliny-Zdroju poprzez wzrost poziomu usług ogólnomiejskich, poprawę estetyki i funkcjonalności rewitalizowanego obszaru.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 930 948,31 zł, w tym 1 896 097,35 zł wydatków kwalifikowalnych. Przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych oraz z budżetu państwa 10 % wydatków kwalifikowalnych.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja